Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budowa miejsca postojowego przy szlaku rowerowym "Równina Nowogardzka", działka nr 56, obręb Bodzęcin - II przetarg


Osina, dnia 27 września 2010 r.

BIPP.2222-25/2010.

Ogłoszenie o zamówieniu

 

1.   Zamawiający:

Gmina Osina

Osina 62

72-221 Osina

TEL. (0-91) 3911814

FAX (0-91) 3910390

e-mail: ug@osina.pl adres internetowy www.osina.pl

 

2.   Tryb zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) na podstawie art. 4 pkt 8.

 

3.   Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa miejsca postojowego przy szlaku rowerowym „Równina Nowogardzka”, działka nr 56, obręb Bodzęcin

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w przedmiarze robót
i projekcie budowlanym.

 

4.   Sposób uzyskania przedmiaru i wzór oferty.

http://bip.osina.pl/strony/menu/22.dhtml

 

5.   Możliwość składania ofert częściowych lub ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych

 

6.   Termin wykonania zamówienia

Całkowite zakończenie robót objętych niniejszą umową nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

 

7.   Opis warunków udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

8.   Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

9.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Kryterium oceny ofert jest wyłącznie kryterium ceny.

 

10. Miejsce i termin składania ofert

Oferty winny być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy Osina pok. nr 9 (parter), w terminie do dnia 8 października 2010 r., do godziny 9.00.

 

11. Termin i miejsce otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w sali nr 101 (1 piętro) Urzędu Gminy Osina w dniu
8 października 2010 r., o godzinie 9.15

 

12. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

13. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się Wykonawcami jest Tomasz Trykacz:

tel. (091)3911814

fax (091)3910390

w godzinach od 800 do 1500.

 

14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Wzór umowy,

  2. Formularz oferty,

  3. Przedmiar robót,

  4. Projekt budowlany.

Wójt

Wiesław Tomkowski

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 27-09-2010 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 27-09-2010 15:16