Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 75/2012 Wójta Gminy Osina z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina.


Zarządzenie Nr 75/2012

Wójta Gminy Osina

z dnia 6 marca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 187, poz. 1110) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do dzierżawy przeznacza się nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osina, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Krzysztof Szwedo


ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 75/2012

Wójta Gminy Osina z dn. 6.03.2012 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Dz.U. z 2010r Nr 106, poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043 , Nr 197, poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, z 2011r. Nr 64 poz. 341, Nr 106 poz.622, Nr 115 poz. 673, Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz. 789, Nr 187 poz. 1100) Wójt Gminy Osina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia :

L.p.

Adres nieruchomości

Nazwa

obrębu

Nr działki

Nr KW, obciążenia

Pow. działki

(m2 )

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Czynsz dzierżawny z VAT

(zł/rok)

Aktualizacja czynszu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Bodzęcin

dz. nr 56

KW 36677 bez obciążeń

150

(część)

Nieruchomość zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej w Bodzęcinie, wyposażona w instalacje: woda, energia, ogrzewanie gazowe.

Brak aktualnego planu zagosp. przestrzennego, wg nieobowiązującego planu - teren usług publicznych;

świadczenie usług w zakresie kultury i handlu; dzierżawca zobowiązany jest udostępniać świetlicę na zebrania wiejskie i szkolenia organizowane przez wydzierżawiającego oraz imprezy okolicznościowe oraz sprawowania opieki nad sprzętem komputerowym z dostępem do Internetu i nadzoru nad osobami z niego korzystającymi .

Dzierżawa

na 1 rok

18,07 zł

(czynsz nie obejmuje podatku od nieruchomości)

Jeden raz w roku na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni, tj. od 6 marca 2012 r. do 27 marca 2012 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 07-03-2012 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2012 14:28