Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Osina z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina.


Zarządzenie Nr 74/2012

Wójta Gminy Osina

z dnia 6 marca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 187, poz. 1110) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do dzierżawy przeznacza się nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osina, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Krzysztof Szwedo


ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 74/2012

Wójta Gminy Osina z dn. 6.03.2012 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Dz.U. z 2010r Nr 106, poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043 , Nr 197, poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, z 2011r. Nr 64 poz. 341, Nr 106 poz.622, Nr 115 poz. 673, Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz. 789, Nr 187 poz. 1100) Wójt Gminy Osina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia :

L.p.

Adres nieruchomo ści,

nazwa

obrębu

Nr działki,

Nr KW,

Pow. działki

/ m2 /

Opis nieruchomości, obciążenia

Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Czynsz dzierżawny

(zł/rok)

Aktualizacja czynszu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Osina

200/28

SZ1O/00031979/8

364

Użytek rolny - ogród działkowy; obciążona umową dzierżawy do dn. 31.03.2012

Brak planu, wg ewid. RIVa

Dzierżawa - 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

109,20

Jw.

2

Osina

200/29

SZ1O/00031979/8

334

Użytek rolny - ogród działkowy, obciążona umową dzierżawy do dn. 31.03.2012y

Brak planu, wg ewid. RIVa

Dzierżawa - 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

100,20

Jw.

3

Osina

200/30

SZ1O/00031979/8

315

Użytek rolny - ogród działkowy, obciążona umową dzierżawy do dn. 31.03.2012

Brak planu, wg ewid. RIVa

Dzierżawa - 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

94,50

Jw.

4

Osina

200/33

SZ1O/00031979/8

345

Użytek rolny - ogród działkowy, obciążona umową dzierżawy do dn. 31.03.2012

Brak planu, wg ewid. RIVa

Dzierżawa - 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

103,50

Jw.

5

Osina

200/34

SZ1O/00031979/8

517

Użytek rolny - ogród działkowy, obciążona umową dzierżawy do dn. 31.03.2012

Brak planu, wg ewid. RIVa

Dzierżawa - 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

155,10

Jw.

6

Osina

201/8

SZ1O/00031979/8

408

Użytek rolny - ogród działkowy obciążona umową dzierżawy do dn. 31.03.2012

Brak planu, wg ewid. RIII i RIVa

Dzierżawa - 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

122,40

Jw.

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni, tj. od 6 marca 2012 r. do 27 marca 2012 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 07-03-2012 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2012 14:27