Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs na koncepcję architektoniczno-budowlaną przebudowy świetlicy w m. Osina.


Osina: Konkurs na koncepcję architektoniczno budowlaną przebudowy świetlicy w m. Osina.
Numer ogłoszenia: 383200 - 2011; data zamieszczenia: 17.11.2011
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osina, Osina 62, 72-221 Osina, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3911814, faks 91 3910390.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs na koncepcję architektoniczno budowlaną przebudowy świetlicy w m. Osina..

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem Konkursu jest koncepcja architektoniczno-budowlana przebudowy świetlicy w m. Osina która posłuży określeniu podstawowych rozwiązań architektoniczno-budowlanych, funkcjonalnych i związanych z nimi podstawowych decyzji technicznych..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.20.00.00-0, 71.22.10.00-3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

 • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Warunkiem udziału w konkursie jest wykazanie przynależności do izby zawodowej architektów, co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem wystawionym przez izbę (co najmniej jeden członek zespołu), 2. Uczestnikami Konkursu mogą być: - osoby fizyczne, - osoby prawne, - jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, 3. Uczestnik Konkursu winien spełniać łącznie wszystkie wymogi określone w Regulaminie Konkursu oraz złożyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego. 4. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie w określonym przez Organizatora terminie i miejscu kompletnej i odpowiednio oznakowanej pracy konkursowej wraz ze wszystkimi wymaganymi formularzami, oświadczeniami i dokumentami. Zgłoszenie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy - zgodnie z odpowiednimi zapisami niniejszego Regulaminu. 5. Sąd konkursowy dokona oceny Uczestnika Konkursu pod kątem spełnienia powyższych wymagań..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

 • 1. koszt dokumentacji projektowej - 10

 • 2. walory architektoniczne koncepcji - 45

 • 3. walory rozwiązań funkcjonalnych pomieszczeń - 45

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

 • Dostępny do dnia: 07.12.2011, godzina 13:00.

 • Miejsce: http://bip.osina.pl/strony/756.dhtml.

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • Data: 07.12.2011, godzina 13:00.

 • Miejsce: Gmina Osina, Osina 62, 72-221 Osina pok. 9..

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 • Termin: 07/12/2011 godzina 13:00.

 • Miejsce: Gmina Osina, Osina 62, 72-221 Osina pok. 9..

IV.3) NAGRODY

 • Rodzaj i wysokość nagród: 1. Nagrodą będzie zaproszenie autorów dwóch najlepiej ocenionych przez Sąd Konkursowy prac do udziału w negocjacjach w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. 2. Z wyłonionym w trakcie negocjacji wykonawcą Zamawiający podpisze umowę na wykonanie w/w dokumentacji projektowej, która musi zostać wykonana do 29.02.2012r..

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Trykacz 14-11-2011 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Trykacz 14-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Trykacz 24-11-2011 12:31