Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 103/2008 ws. powołania komisji ds. zbywania nieruchomości


Zarządzenie Nr 103/2008

Wójta Gminy Osina

z dnia 19 maja 2008 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, oddawania w użytkowanie, wynajmowanie i wydzierżawianie nieruchomości.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 37 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz 543 z póź. zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2 i § 28 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów na sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste, a także na oddawanie w użytkowanie, wynajmowanie i wydzierżawianie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Osina powołuję stałą komisję przetargową, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:

  1. Bogusław Grodź - przewodniczący,

  2. Emilian Pisarek - członek,

  3. Irena Badowska - członek,

  4. Elżbieta Olejnik - członek,

  5. Krzysztof Szwedo - członek.

§ 2. Komisja wykonuje czynności przy obecności co najmniej przewodniczącego i trzech członków.

§ 3. Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym i odstąpiono od organizacji kolejnych przetargów prowadzenie rokowań powierzam Komisji, o której mowa w § 1.

§ 4. Komisja prowadzi przetargi na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 91/2004 Wójta Gminy Osina z dnia 29 października 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. zbycia, prowadzenia rokowań, oddawania w użytkowanie wieczyste gruntu i wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Osina.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Wójt

Wiesław Tomkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USTAWA

z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym

 

Art. 30. 2. Do zadań wójta należy w szczególności:

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

 

 

USTAWA

z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami.

 

Art. 37. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy zawieraniu umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 14 września 2004 r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 

§ 8. 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.

2. Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej, w składzie od 3 do 7 osób, wyznacza właściwy organ spośród osób dających rękojmię rzetelnego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu.

 

§ 28. 1. Właściwy organ może powierzyć prowadzenie rokowań komisji przetargowej, która przeprowadzała ostatni przetarg, lub powołać nową komisję do przeprowadzenia rokowań.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 19-05-2008 14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilian Pisarek 19-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 27-05-2008 12:59