Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu - WĘGORZA


WÓJT GMINY OSINA

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OSINA

L.p.

Adres nieruchomości - nazwa obrębu

Termin przetargu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

/ m2 /

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Czynsz roczny

/zł/

Minimalne postąpienie przetargowe

Wadium

/ zł/

1.

WĘGORZA

30.08.2011

(wtorek)

godz. 1000

w sali 101 UG Osina

130/4

KW 27264

2498

Brak aktualnego planu ; wg studium - rola; ewidencji gruntów R IVa

22,98

20,00

10,00

UWAGA: dzierżawa na okres 3 lat.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość rolna, niezabudowana położona na obszarze dla którego nie ma aktualnego planu - położona w m. Węgorza z dobrym dostępem do drogi publicznej - powiatowej (asfalt) oraz do drogi wewnętrznej nie stanowiącej drogi publicznej.

Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie :

- oryginału dowodu wpłaty wadium;

- dowodu tożsamości - w przypadku osób fizycznych lub pełnomocnictwa ;

- w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, dowodów tożsamości wspólników spółki lub stosownych pełnomocnictw;

- w przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, stosownych

pełnomocnictw , dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot;

Wadium należy wnieść:

- przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Osinie prowadzony przez :

Bank Spółdzielczy w Goleniowie O/Nowogard 39937510124200321620000020 lub

- gotówką na rachunek jw. w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego znajdującym się w budynku

Urzędu Gminy - do godz. 1400 (w godzinach pracy banku).

Termin wniesienia wadium upływa dnia 26.08.2011 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Osinie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg wpłacone w gotówce zalicza się na poczet ceny dzierżawy (czynszu) nieruchomości.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena osiągnięta w przetargu , płatna jest w całości przed podpisaniem umowy.

Informacje dodatkowe:

  1. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

2. Innych informacji nie podanych w ogłoszeniu udziela inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami

Urzędu Gminy w Osinie , pok. nr 110 , telefonicznie - 091 39 103 22 ;

3. Ogłoszenie - jest do wglądu na stronie BIP Urzędu Gminy w Osinie - http://www.bip.osina.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Osina dn. 2011-07-27 r. .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bogusław Grodź 28-07-2011 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusław Grodź 28-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2011 10:26