Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 97/2008 ws. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


      • Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 97/2008

Wójta Gminy Osina

z dnia 23 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie

Gminy Osina .

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 104, poz. 708, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) zarządzam :

 

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik

do niniejszego zarządzenia.

  •  

§ 2. Wykaz podać do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy a

informację o wywieszeniu wykazu podać do wiadomości w prasie lokalnej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  • Wójt

 

Wiesław Tomkowski

 


ZAŁĄCZNIK

do Zarządzenia Nr 97/2008

Wójta Gminy Osina

z dn. 23.04.2008 r.

 

 

L.p.

Adres nieruchomo-ści - nazwa obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

/ m2 /

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Cena nieruchomości

(zł)

 

Termin złożenia wniosku o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości (art.34 ust. 1 pkt 1 i 2 )

 

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 

Kościuszki

dz. nr 304/2 w udziale 2/5

KW 43103

9010

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (udział gminy w częściach wspólnych budynku - 2/5)

Brak planu, wg ewidencji gruntów B-R Iva- 0,1223 ha;

R - Iva- 0,4435 ha: Ps- IV- 0,3352 ha;

 

Sprzedaż bezprzetargowa udziału 2/5 - na rzecz najemcy

41 836.00

Od 24.04.2008 r.

do 5.06.2008 r. (6 tygodni)

2.

Osina

44/5

KW 15702

500

działka budowlana , ustanawia się na działce służebność gruntową w zakresie planowanej kanalizacji

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług - MN,U

przetarg ustny nieograniczony

15 000,00

Od 24.04.2008 r.

do 5.06.2008 r. (6 tygodni)

 

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 24.04.2008 r. do 22.05.2008 r.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Wasyluk 24-04-2008 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 27-05-2008 12:58