Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Osina z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina.


Zarządzenie Nr 25/2011

Wójta Gminy Osina

z dnia 13 czerwca 2011 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 21, poz. 113) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do dzierżawy przeznacza się nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osina, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Krzysztof Szwedo


ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 25 /2011

Wójta Gminy Osina z dn. 13.06.2011 r.

L.p.

Adres nieruchomości

Nazwa

obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

/ m2 /

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Czynsz dzierżawny

(zł/rok)

Aktualizacja czynszu

2

3

4

5

6

7

1.

Węgorza

- obręb Węgorza

dz. nr 130/4

KW 27264

2498

Użytek rolny położony w m. Węgorza, dostęp do działki z drogi powiatowej i z drogi gminnej, szerokość działki ok. 12 m

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, wg nieobowiązującego planu - w części zabudowa zagrodowa (MR) oraz w części użytki polowe (RP)

Wg ewidencji gruntów - użytek R IIIb

Dzierżawa na okres 3 lat,

22,98 zł

Jeden raz w roku - z dniem 1 - go kwietnia każdego roku kalendarzowe-go o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyj-nych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS w Monitorze Polskim

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 13 czerwca 2011 r. do 5 lipca 2011 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 15-06-2011 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 15-06-2011 11:42