Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 251/2010 Wójta Gminy Osina z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia, stanowiących mienie Gminy Osina.


Zarządzenie Nr 251/2010

Wójta Gminy Osina

z dnia 19 lipca 2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia, stanowiących mienie Gminy Osina.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do dzierżawy i użyczenia przeznacza się nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osina, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Wiesław Tomkowski


ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 251/2010

Wójta Gminy Osina z dn. 19.07.2010 r.

L.p.

Adres nieruchomości - nazwa obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

( m2 )

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Czynsz dzierżawny

(zł/rok)

Aktualizacja opłat

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Osina

200/21

KW 31979

288

Ogród działkowy - nieruchomość rolna niezabudowana , dojazd do nieruchomości drogą wewnętrzną nie stanowiącą drogi publicznej

Brak planu zagospodarowania przestrzennego; wg ewidencji gruntów : R- IV a i Ivb

Dzierżawa do 3 lat

86,40

Jeden raz w roku

2

Osina

203/4 w udziale 88/1000

1697

Lokal użytkowy w budynku nr 51 w Osinie przeznaczony pod Bibliotekę Gminną

Brak planu zagospodarowania przestrzennego; wg ewidencji gruntów : B

Użyczenie do 3 lat

Lokal zwolniony z czynszu

-

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 19 lipca 2010 r. do 9 sierpnia 2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 22-07-2010 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 23-07-2010 07:45