Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 224/2010 Wójta Gminy Osina z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących mienie Gminy Osina.


Zarządzenie Nr 224/2010

Wójta Gminy Osina

z dnia 22 lutego 2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących mienie Gminy Osina.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 104, poz. 708, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i 1281 oraz Nr 206, poz. 1590) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do dzierżawy przeznacza się nieruchomości położone w Osinie, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osina, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Wiesław Tomkowski


ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 224 /2010

Wójta Gminy Osina z dn. 22.02.2010 r.

L.p.

Adres nieruchomości - nazwa obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

( m2 )

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Czynsz dzierżawny (zł)

z VAT

Aktualizacja opłat

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Osina

53/1

KW 26626

5673

Oczyszczalnia ścieków

Brak planu zagospodarowania przestrzennego; wg ewidencji gruntów : Ba

Dzierżawa na okres - do 3 lat

76,51 zł/rok

Jeden raz w roku na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych

2.

Osina

dz. nr 8

KW 16986

z dz. o pow. 4800 m2 wydzie-lono grunt pod lokalem o pow. 13,75 m2

Lokal użytkowy o pow. 13,75 m2 wyodrębniony w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Osinie.

Teren usług publicznych -

ozn. w planie - U 5,

Dzierżawa na okres - do 3 lat

115.52 zł / miesiąc

Jeden raz w roku na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych


Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 22.02.2010 r. do 15.03.2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 26-02-2010 12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 26-02-2010 12:10