Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 218/2010 Wójta Gminy Osina z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina.


Zarządzenie Nr 218/2010

Wójta Gminy Osina

z dnia 4 stycznia 2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 104, poz. 708, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19,poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Do dzierżawy przeznacza się nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osina, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt

Wiesław Tomkowski

 


ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 218/2010

Wójta Gminy Osina z dn. 4.01.2010 r.

 

 

L.p.

Adres nieruchomo-ści - nazwa obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

/ m2 /

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Termin zagospodaro-wania świetlicy

Stawka miesięczna czynszu dzierżawnego

(zł z VAT)

Aktualizacja opłat

 

2

3

4

5

6

7

8

 

 

1.

 

Bodzęcin

dz. nr 56

KW 36677

150

Nieruchomość zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej w Bodzęcinie. Wyposażona w instalacje: woda, energia, ogrzewanie gazowe.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, wg nieobowiązującego planu - teren usług publicznych;

świadczenie usług w zakresie kultury i handlu; dzierżawca zobowiązany jest udostępniać świetlicę na zebrania wiejskie i szkolenia organizowane przez wydzierżawiającego oraz imprezy okolicznościowe

Dzierżawa na okres 3 lat

z dniem spisania umowy dzierżawy

5.25 zł

( czynsz nie obejmuje podatku od nieruchomości

1 raz w roku

na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych

 

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 4 stycznia 2010 r. do 25 stycznia 2010 r.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 18-01-2010 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 18-01-2010 10:17