Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 196/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 1 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie Gminy Osina.


Zarządzenie Nr 196/2009

Wójta Gminy Osina

z dnia 1 września 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie Gminy Osina.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 104, poz. 708, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość zabudowaną budynkami stacyjnym i gospodarczym, położoną na działce nr 43/4 o pow. 0.0956 ha - obręb Osina w użytkowaniu wieczystym Gminy wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osina, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Wiesław Tomkowski


ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 196/2009

Wójta Gminy Osina z dn. 1 września 2009 r.

L.p.

Adres nieruchomości - nazwa obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

( m2 )

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Cena nieruchomo-ści

(zł)

Termin złożenia wniosku o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

(art.34 ust. 1 pkt 1 i 2 )

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Osina

43/4

Nr Kw

46927

956

Działka płaska, o kształcie nieforemnym , uzbrojona w instalację wodną, energetyczną i gazową, położona w centralnej części m. Osina ; graniczy z drogą powiatową i drogą gminną .

Nieruchomość była użytkowana jako budynki stacji PKP . Zabudowania wymagają remontu. Gmina Osina jest użytkownikiem wieczystym dz. nr 43/4 (prawo własności działki należy do Skarbu Państwa)

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego; wg ewidencji gruntów : Tk - 0,0956 ha;

Sprzedaż - przetarg ustny nieograniczony

44000.00

od 1.09.2009 do 13.10.2009

( 6 tygodni)


  1. Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 1.09.2009 r. do 21.09.2009 r.

  2. Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 03-09-2009 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-09-2009 08:52