Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Osina


Zarządzenie Nr 172/2009

Wójta Gminy Osina

z dnia 3 czerwca 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Osina.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 104, poz. 708, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19,poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osina, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Wiesław Tomkowski


ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 172/2009

Wójta Gminy Osina z dn. 3 czerwca 2009 r.

L.p.

Adres nieruchomości - nazwa obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

/ m2 /

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Cena nieruchomości

(zł)

Termin złożenia wniosku o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

(art.34 ust. 1 pkt 1 i 2 )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Osina

203/4

Kw nr 22188

1697

w

udziale 82/1000

Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 79,65 m? położony na parterze w 12-rodzinnym budynku z dobrym dostępem do drogi publicznej, wyposażony w instalację wodną, sanitarną, elektryczną i gazową ; bezpośrednie otoczenie - zabudowa mieszkaniowa;

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego; wg ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako użytek B , w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - tereny zabudowy wielorodzinnej

sprzedaż bezprzetargowa

na rzecz najemcy

81 100.00

Od 3.06.2009 r. do 15.07.2009 r.

( 6 tygodni)

  1. Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 3 czerwca 2009 do 24 czerwca 2009 r.

  2. Przedmiot sprzedaży jest zwolniony z podatku VAT (art. 43 ust. 2 zabudowania ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług : Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zmianami).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 01-07-2009 09:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 01-07-2009 09:04