Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 165/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, stanowiących mienie Gminy Osina.


Zarządzenie Nr 165/2009

Wójta Gminy Osina

z dnia 5 maja 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, stanowiących mienie Gminy Osina.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 104, poz. 708, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19,poz. 100, Nr 42, poz. 340) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do najmu przeznacza się nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osina, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Wiesław Tomkowski


ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 165/2009

Wójta Gminy Osina z dn. 5.05.2009 r.

L.p.

Adres nieruchomości - nazwa obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

/ m2 /

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Czynsz najmu

(zł/miesiąc)

Termin wnoszenia opłaty - czynszu

Aktualizacja czynszu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Przypólsko

kol. Kałużna

88/2

4600

w udziale ?

Działka położona na kol. Kałużna, dojazd drogą gruntową, oddalona ok. 500 m od zwartej zabudowy, kształt foremny, płaska, bezpośrednie otoczenie - las i grunt rolny;

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego; wg ewidencji gruntów R-V,

najem lokalu

18.55

do 10 dnia każdego miesiąca

1 raz w roku

  1. Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 5 maja do 26 maja 2009 r.

  2. Przedmiot najmu jest zwolniony z podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt 1 - załącznik 4) ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług : Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zmianami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 15-05-2009 12:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 15-05-2009 12:36