Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 84/2008 ws. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


      • Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 84 /2008

Wójta Gminy Osina

z dnia 21 stycznia 2008 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

stanowiących mienie Gminy Osina .

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 104, poz. 708, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) zarządzam :

 

§ 1. Przeznaczyć do dzierżawy nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik

do niniejszego zarządzenia.

  •  

§ 2. Wykaz podać do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy a

informację o wywieszeniu wykazu podać do wiadomości w prasie lokalnej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  • Wójt

 

Wiesław Tomkowski

 


ZAŁĄCZNIK

do Zarządzenia Nr84/2008

Wójta Gminy Osina

z dn. 21.01.2008 r.

 

 

L.p.

Adres nieruchomo-ści - nazwa obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

/ m2 /

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Termin zagospodaro-wania świetlicy

Stawka miesięczna czynszu dzierżawne-go

(zł z VAT)

Aktualizacja opłat

 

2

3

4

5

6

7

8

 

 

1.

 

Osina

dz. nr 8

KW 16986

300

Nieruchomość zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej w Osinie. Obiekt wymaga remontu, brak energii elektrycznej i ogrzewania .

Teren usług publicznych -

ozn. w planie - U 5,

świadczenie usług w zakresie kultury i handlu;

dzierżawca zobowiązany jest udostępniać świetlicę na zebrania wiejskie, szkolenia i wybory organizowane przez wydzierżawiającego

Dzierżawa na okres - 3 lat

do 30 czerwca 2008

13.05

 

1 raz w roku

na podstawie średniorocz-nego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyj-nych i według ustaleń Rady Gminy

 

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 21 stycznia 2008 r. do 11 lutego 2008 r.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 02-04-2008 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 30-06-2008 14:25