Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 157/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących mienie Gminy Osina.


Zarządzenie Nr 157/2009

Wójta Gminy Osina

z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących mienie Gminy Osina.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 104, poz. 708, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do dzierżawy przeznacza się nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osina, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Wiesław Tomkowski


ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 157/2009

Wójta Gminy Osina z dn. 27 marca 2009 r.

L.p.

Adres nieruchomości - nazwa obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

/ m2 /

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Wysokość czynszu

zł/rok

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Osina

126

17400

Działki posiadają dobry dostęp do drogi gruntowej - dojazdowej do nieruchomości.

dz. nr 126 w części jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - teren obiektów produkcyjnych składów i magazynów oraz w części brak planu; dz. nr 128/2 - btak planu a wg ewidencji gruntów działki oznaczone są jako R, Ps Sposób użytkowania: użytek rolny

dzierżawa -

do 3 lat

151,12

2

Osina

128/2

26500

dzierżawa -

do 3 lat

127.88

  1. Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 27 .03.2009 r. do 14 kwietnia 2009 r.

  2. Termin zapłaty czynszu - do 31 marca każdego roku (za dany rok).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 30-03-2009 13:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 30-03-2009 13:55