Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 156/2009 Wójta Osiny z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej


Zarządzenie Nr 156/2009

Wójta Osiny z dnia 11 marca 2009 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U., Nr 80, poz. 717 z późn. zm) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w składzie:

 1. Piotr Kowalski - architekt-urbanista - przewodniczący Komisji,

 2. Tomasz Trykacz - Inspektor Urzędu Gminy Osina - sekretarz Komisji

 3. Mariusz Pawelczak - architekt - członek Komisji

§ 2. Działalność Komisji reguluje Zarządzenie Nr 156/2009 Wójta Osiny z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Wiesław Tomkowski

Załącznik do Zarządzenia

Nr 156/2009 Wójta Osiny

z dnia 11 marca 2009 roku

Regulamin pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

§1

 1. Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna, zwana dalej „Komisją", jest organem doradczym Wójta Gminy Osina.

 2. Komisja powołana jest do opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Osina oraz innych opracowań studialno - projektowych.

3. . Komisja ponadto opiniuje oceny zmian zagospodarowania przestrzennego gminy

Osina.

4. Udział w posiedzeniach Komisji członków desygnowanych przez stowarzyszenia

zawodowe jest odpłatny i ustalany na podstawie umowy cywilno-prawnej.

§2.

 1. Przewodniczącym Komisji jest każdorazowo Pan Piotr Kowalski a Sekretarzem Komisji Inspektor Urzędu Gminy Tomasz Trykacz.

 2. Komisja rozpatruje problemy zgłaszane przez Wójta Osiny oraz członków Komisji. Opinie Komisji w sprawach zagospodarowania przestrzennego są ostateczne po ich zatwierdzeniu przez organ wykonawczy gminy.

 3. Przewodniczący Komisji odpowiada za formułowanie ustaleń z posiedzeń Komisji.

 4. Sekretarz Komisji odpowiada ze merytoryczny nadzór nad całokształtem obsługi technicznej prac Komisji ( w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń ).

§3.

 1. Na posiedzenia Komisji mogą być zaproszeni przedstawiciele właściwych samorządów terytorialnych oraz innych organów i instytucji, a także środków masowego przekazu.

 2. W posiedzeniach Komisji biorą udział autorzy i koreferenci opracowań rozpatrywanych na tych posiedzeniach.

§4.

 1. Tematykę i terminy posiedzeń uwzględniając zgłoszone problemy, w szczególności tematy wynikające z bieżącej pracy Urzędu oraz listę osób zaproszonych do uczestnictwa w posiedzeniu Komisji ustala Przewodniczący Komisji.

 2. Zawiadomienie członków Komisji o terminie mającego się odbyć posiedzenia oraz zaproszenia osób przewidzianych do udziału w posiedzeniach Komisji należy wysyłać co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

§5.

1. Przewidziane do rozpatrzenia przez Komisję opracowanie, wraz z opiniami i ekspertyzami, powinno być udostępnione do wglądu członkom Komisji co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 24-03-2009 11:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 24-03-2009 11:17