Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 151/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie Gminy Osina.

Zarządzenie Nr 151/2009
Wójta Gminy Osina
z dnia 26 lutego 2009 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie Gminy Osina.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 104, poz. 708, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osina, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
Wójt
 
Wiesław Tomkowski
ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 151/2009
Wójta Gminy Osina z dn. 26.02.2009  r. 
 
L.p.
Adres nieruchomości – nazwa obrębu
Nr działki
Nr KW
Pow. działki
/ m2 /
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania 
Nieruchomość
przeznaczona do:
Cena nieruchomości
(zł)
 
Termin złożenia wniosku o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
(art.34 ust. 1 pkt 1 i 2 )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Osina
70/44
Kw
35155
1137
Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym , posiada dobry dostęp do utwardzonej  drogi publicznej (asfalt);
Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego; wg ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako Lz-RIVb oraz B-RIVb
sprzedaż w trybie przetargu ,
(ustny, nieograniczony)
 25 000.00
Od 26.02.2008 r. do 8.04.2009 r.
( 6 tygodni)
 
  1. Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 26 lutego  do 18 marca 2009 r.
2.       Przedmiot sprzedaży jest zwolniony z podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt 2,ust. 2 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług : Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zmianami).     
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 02-03-2009 08:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-03-2009 08:01