Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 83/2008 ws. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


      • Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 83/2007

Wójta Gminy Osina

z dnia 31 grudnia 2007 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

stanowiących mienie Gminy Osina .

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 104, poz. 708, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) zarządzam :

 

§ 1. Przeznaczyć do dzierżawy nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym

załącznik do niniejszego zarządzenia.

  •  

§ 2. Wykaz podać do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

a informację o wywieszeniu wykazu podać do wiadomości w prasie lokalnej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  • Wójt

 

Wiesław Tomkowski

 


ZAŁĄCZNIK

do Zarządzenia Nr 83/2007

Wójta Gminy Osina

z dn. 31.12.2007 r.

 

L.p.

Adres nieruchomo-ści - nazwa obrębu

Nr działki

i

Nr KW

Pow. działki

/ m2 /

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Czynsz

(zł)

 

Termin wnoszenia czynszu

 

2

3

4

5

6

7

 

 

1.

 

Osina

dz. nr 203/3 w udziale 88/1000

KW 22187

 

1521 w udziale 88/1000

tj.

133.85 m2

Nieruchomość zabudowana lokalem użytkowym o pow. użytkowej 79.00 m2 z przeznaczeniem pod biuro Spółdzielni Mieszkaniowej w Osinie, położona w budynku 12 rodzinnym nr 52 w Osinie

Brak aktualnego planu ; wg ewid. gruntów - B

Dzierżawa

na okres 3 lat w trybie bezprzetargo-wym

211.41 zł /

miesiąc z VAT

 

do 10 dnia każdego miesiąca

2.

Węgorza

nr dz. 148/2 w udziale 2/3

Kw nr 42510

232,77

m2

Nieruchomość przeznaczona pod świetlicę wiejską o pow. użytkowej 64,90 m2

Brak aktualnego planu ; wg ewid. gruntów - B- R VI a

Dzierżawa

na okres 3 lat w trybie bezprzetargo-wym

7.27 zł /

miesiąc z VAT

 

do 10 dnia każdego miesiąca

3.

Przypólsko

nr dz. 109/1 i 109/3

 

755 m2

770 m2

Nieruchomości rolne

Brak aktualnego planu ; wg ewid. gruntów - R - V

 

Dzierżawa

na okres 3 lat w trybie bezprzetargo-wym

14.03 zł/rok

jeden raz w roku - do 31 marca każdego roku

 

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 31.12. 2007 do 21.01.2008 r.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 02-04-2008 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Wasyluk 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 30-06-2008 14:24