Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 137/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (świetlica Bodzęcin)


Zarządzenie Nr 137/2008

Wójta Gminy Osina

z dnia 24 listopada 2008 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do dzierżawy przeznacza się nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osina, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Wiesław Tomkowski


ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 137/2008

Wójta Gminy Osina z dn. 24.11.2008 r.

L.p.

Adres nieruchomo-ści - nazwa obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

/ m2 /

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Termin zagospodaro-wania świetlicy

Stawka miesięczna czynszu dzierżawne-go

(zł z VAT)

Aktualizacja opłat

2

3

4

5

6

7

8

1.

Bodzęcin

dz. nr 56

KW 36677

2039

Nieruchomość zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej w Bodzęcinie. Obiekt po remoncie : woda, energia, ogrzewania gazowe.

Brak aktualnego planu zagospodar. przestrzennego, wg nieobowiązującego planu - teren usług publicznych -

świadczenie usług w zakresie kultury i handlu;

dzierżawca zobowiązany jest udostępniać świetlicę na zebrania wiejskie i szkolenia organizowane przez wydzierżawiającego

Dzierżawa na okres - 3 lat

z dniem spisania umowy dzierżawy

51,34

1 raz w roku

na podstawie średniorocz-nego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyj-nych

  1. Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 24 listopada 2008 r. do 16 grudnia 2008 r.

  2. Stawka czynszu nie obejmuje kosztów energii, gazu, wody i podatku od nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 25-11-2008 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2008 14:21