Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 115/2008 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


      • Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 115/2008

Wójta Gminy Osina

z dnia 3 lipca 2008 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 104, poz. 708, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) zarządzam :

§ 1. Przeznaczyć do dzierżawy nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podać do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy a informację o wywieszeniu wykazu podać do wiadomości w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  • Wójt

Wiesław Tomkowski


ZAŁĄCZNIK

do Zarządzenia Nr 115 /2008

Wójta Gminy Osina

z dn. 3.07.2008 r.

L.p.

Adres nieruchomości - nazwa obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

/ m2 /

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Wysokość czynszu

zł/miesiąc

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Bodzęcin

50/33

KW 25911

200

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem gospodarczym , w którym wyodrębniono pomieszczenia użytkowe o pow. 120.15 m2 . Działka posiada dobry dostęp do utwardzonej drogi publicznej

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Według ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako B-Ps IV .

Dzierżawa -na okres do 3 lat.

605,24

  1. Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 3 lipca 24 lipca 2008 r.

  2. Termin zapłaty czynszu - do 10 dnia każdego miesiąca (za dany miesiąc).

  3. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

  4. W czynszu zawarty jest podatek VAT - 22 %.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 22-08-2008 15:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 22-08-2008 15:36