Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Goleniowie, 2015/2016

 

Osina, dnia 18 sierpnia 2015 r.

SG.4464.10.2015

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

1. Zamawiający

Gmina Osina

Osina 62

72-221 Osina

Tel. (0-91) 3910897, Fax (091) 3910390

e-mail: sekretarz@osina.pl  

 

2. Tryb zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usług przewozu uczniów z różnymi formami niepełnosprawności z:

1) Węgorzyc – jeden uczeń,

2) Osiny – dwóch uczniów,

3) Węgorzy – dwóch uczniów

do szkół w Goleniowie oraz zapewnienia opieki przewożonym uczniom.

         Ilość przewożonych uczniów oraz podane miejscowości mogą ulec zmianie w wyniku zgłoszeń dokonanych przez rodziców / prawnych opiekunów uczniów. 

Do obowiązków opiekuna należy w szczególności:

 1. dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsca w pojeździe;
 2. zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów z autobusu i przejścia do miejsca przystanku pojazdu;
 3. zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przyjazdu, wsiadania i wysiadania;
 4. w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów- niedopuszczenie do przewozu.

Przewóz każdego dnia wykonywany będzie dwu- lub trzykrotnie: rano, przed rozpoczęciem zajęć szkolnych Przewoźnik przewiezie wszystkich uczniów korzystających z przewozów oraz po południu po zakończeniu zajęć odbierze ich jednym lub dwoma kursami, w zależności od godzin kończenia przez uczniów zajęć.

Przewozy wykonywane będą w dni nauki szkolnej.

Przewozy wykonywane będą pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zapewniającymi miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych uczniów, z uwzględnieniem występujących u nich niepełnosprawności.  

Przewozy wykonywane będą przez osoby spełniające wymagania określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców.

 

4. Możliwość składania ofert częściowych lub ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

 

5. Termin wykonania zamówienia

Usługi wykonywane będą od dnia 1 września 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

 

6.   Opis warunków udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują:

 1. pojazdem samochodowym spełniającym wymagania techniczne określone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zapewniającym miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych uczniów, z uwzględnieniem występujących u nich niepełnosprawności,
 2. kierowcą spełniającym wymagania określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców,
 3. opiekunem sprawującym opiekę nad dziećmi w czasie przewozu.

 

7.   Opis sposobu obliczenia ceny

         Zamawiający do wyliczenia ceny oferowanej przez Wykonawców przyjmie następujące dane:

 1. odległość z:
  1. Węgorzyc do Osiny wynosi 3 km,
  2. Osiny do Węgorzy wynosi 8 km,
  3. Węgorzy do Goleniowa wynosi 18 km,
 2. Oferowana przez wykonawców cena brutto za 1 km zostanie przemnożona przez 29 km (długość trasy Węgorzyce – Osina - Węgorza – Goleniów),
 3. Wynik mnożenia z powyższego punktu będzie podstawą do porównania złożonych ofert,
 4. Wykonawca zobowiązany jest w oferowanej stawce za 1 km uwzględnić koszty dojazdu do początkowego punktu trasy, tj. do Węgorzyc.

W przypadku zmiany miejscowości, z których zabierani będą uczniowie strony przeliczą ilość pokonywanych przez Wykonawcę kilometrów.

Zmiana ilość uczniów w podanych wyżej miejscowościach nie powoduje zmiany stawki za 1 km.  

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w oferowanej cenie koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi.

 

8. Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

9.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty, zgodnie z wzorem określonym w załączniku do niniejszego zaproszenia, należy składać w sekretariacie Urzędu - pok. nr 9, pocztą e-mail na adres: sekretarz@osina.pl lub przesyłając faxem na nr 913910390 w terminie do dnia
24 sierpnia 2015 r.  

 

10. Wzór umowy

Z wybranym wykonawcą zawarta zostanie umowa o treści określonej w załączniku do niniejszego zaproszenia.

 

11. Osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami (w godzinach pracy Zamawiającego: 7.30-15.30) jest Emilian Pisarek,
tel. 913910897, fax 913910390, e-mail: sekretarz@osina.pl

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 18-08-2015 13:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-08-2015
Ostatnia aktualizacja: - 18-08-2015 13:31