Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 113/2008 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 113/2008

Wójta Gminy Osina

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 104, poz. 708, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) zarządzam:

§ 1. Przeznaczyć do dzierżawy nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podać do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, a informację o wywieszeniu wykazu podać do wiadomości w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

         • Wójt

         • Wiesław Tomkowski


ZAŁĄCZNIK

do Zarządzenia Nr 113 /2008

Wójta Gminy Osina

z dn. 30.06.2008 r.

L.p.

Adres nieruchomości - nazwa obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

/ m2 /

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Wysokość czynszu

zł/rok

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Osina

128/1

22 900

Wszystkie działki posiadają dobry dostęp do drogi gruntowej - dojazdowej do nieruchomości.

1.Aktualny plan zagospodaro

wania przestrzennego - teren obiektów produkcyjnych , składów i magazynów - ozn. w olanie - 5 P ;

2.Do czasu przekazania gruntu pod inwestycję teren może być wykorzystywany na cele rolnicze - wg ewidencji gruntów działki oznaczone są jako R-IVa, R-IVb, R-V, Ł-IV i Ps-IV.

Dzierżawa -na okres do 3 lat. W przypadku inwestycji okres dzierżawy zostanie skrócony

179,32

2

Osina

128/2

26 500

127,88

3

Osina

129

7700

70,84

 1. Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 30 czerwca do 21 lipca 2008 r.

 2. Termin zapłaty czynszu - do 31 marca każdego roku (za dany rok).

 3. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 02-07-2008 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 02-07-2008 09:56