Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykonanie usługi w zakresie wycen nieruchomości w związku z podziałami geodezyjnymi w celu określenia czy nastąpił wzrost ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu


RGNG. 6812.2.2013 Osina, dnia 2013-06-28

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU 1. Zamawiający

Gmina Osina

Osina 62

72-221 Osina

Tel. (0-91) 3910322, Fax (091) 3910390

e-mail: ug@osina.pl

2. Tryb zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie wycen nieruchomości w związku z podziałami geodezyjnymi w celu określenia czy nastąpił wzrost ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu :

  1. dz. nr 533/12 o pow. 9,9945 ha - obręb Osina, decyzja RGNG.6831.14.2011 z dn. 12.12.2011 r.

  2. dz. nr 359/2 o pow. 2,10 ha - obręb Kościuszki, decyzja RGNG.6831.11.2011 z dn. 1.12.2011 r.

  3. dz. nr 359/1 o pow. 1,63 ha - obręb Kościuszki, decyzja RGNG.6.2011 z dn. 14.07.2011 r.

  4. dz. nr 345/1 o pow. 1,14 ha - obręb Kościuszki, decyzja RGNG.6831.1.2012 z dnia 3.02.2012 r.

  5. dz. nr 157/2 o pow. 0,48 ha - obręb Krzywice, decyzja RGNG.8.2011 z dn. 1.08.2011 r.

  6. dz. nr 83 o pow. 0,4473 ha - obręb Redostowo, decyzja RGNG.11.2012 z dn. 23.08.2012 r.

4. Możliwość składania ofert częściowych lub ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych lub wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do 30 września 2013 r. .

6.   Opis warunków udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o posiadaniu stosownych uprawnień do szacowania nieruchomości.

7.   Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8.  Kryteria oceny ofert

1) Kryterium wyboru oferty w postępowaniu będzie najniższa cena brutto (razem z VAT)-100%

2) Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

9. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty oznaczone Szacowanie nieruchomości - RGNG. 6812.2.2013należy składać w sekretariacie Urzędu - pok. nr 9 w kopercie lub pocztą e-mail: ug@osina.pl lub przesyłając fax-em na nr 0913910390 w terminie do dnia 19 lipca 2013 do godz. 14.00

10. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą upoważniona przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami (w godzinach pracy Zamawiającego : 7.30-15.30) jest Bogusław Grodź: tel. 913910322, fax 913910390.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 01-07-2013 11:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-07-2013
Ostatnia aktualizacja: - 01-07-2013 11:50