Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 138/2013 Wójta Gminy Osina z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Osina.


Zarządzenie Nr 138/2013

Wójta Gminy Osina

z dnia 6 czerwca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Osina.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osina, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Krzysztof Szwedo


ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 138/2013

Wójta Gminy Osina z dn. 6.06.2013 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Osina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

L.p.

Adres nieruchomości

Nazwa

obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

/ m2 /

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Cena nieruchomości

(zł)

Termin złożenia wniosku o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

(art.34 ust. 1 pkt 1 i 2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Węgorza

dz. nr 148/2 KW nr SZ1O/00042510/3

2755 w udziale 2/3

Gmina Osina jest właścicielem udziału 2/3wnieruchomości zabudowanej:

1. budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym w zabudowie wolnostojącej, o ogólnej pow. użytkowej 273,76 m?, w budynku była urządzona świetlica wiejska o pow. użytk. 118,73 m? (parter) z poddaszem nad świetlicą (do zagospodarowa-nia) ; pod budynkiem piwnica ;

2. budynek produkcyjno - usługowy (gospodarczy) o pow. użytkowej 400 m?

3. budynek produkcyjno - usługowy (gospodarczy) o pow. użytkowej 135,21 m?

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina - tereny zabudowy zagrodowej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, strefa B-ochrona konserwatorska, wg ewidencji gruntów - użytek B-RIVa

Sprzedaż - przetarg ustny nieograniczony

208970 ,00

Od dnia 7.06. 2013 do dnia 18.07.2013

(6 tygodni)

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni, tj. od 7 czerwca 2013 r. do 27 czerwca 2013 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 10-06-2013 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 10-06-2013 09:39