Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 134/2013 Wójta Gminy Osina z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Osina.


Zarządzenie Nr 134/2013

Wójta Gminy Osina

z dnia 8 maja 2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Osina.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osina, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Krzysztof Szwedo


ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 134/2013

Wójta Gminy Osina z dn. 8 maja 2013 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Osina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

L.p.

Adres nieruchomości

Nazwa

obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

/ m2 /

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Cena nieruchomości

(zł)

Termin złożenia wniosku o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

(art.34 ust. 1 pkt 1 i 2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Osina

dz. nr 203/7

SZ1O/00022189/7

215

Działka gruntowa, zabudowana stacją transformatorową, położona przy utwardzonej drodze powiatowej o przebiegu Osina - Wyszomierz, budynek stacji transformatorowej należy do ENEA Operator Sp. z o.o w Poznaniu

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodar. przestrzennego Gminy Osina - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, wg ewidencji gruntów - użytek Ba

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o w Poznaniu

27132,59 zł

(brutto z podatkiem Vat -23 %)

Od dnia 9 maja 2013 do dnia 19 czerwca 2013

(6 tygodni)

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni, tj. od 9 maja 2013 r. do 29 maja 2013 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 17-05-2013 08:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2013
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2013 08:04