Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków Bogusław Grodź 2021-05-04 15:03:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina dotyczące zakończenia postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie dz. nr 489/14, 489/28 w obr. Kościuszki, gm. Osina Grzegorz Bundyra 2021-04-30 07:46:39
Krzysztof Szwedo - Wójt Gminy Osina Emilian Pisarek 2021-04-29 10:54:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina dotyczące wydania decyzji Nr 2/2021 z dnia 29.04.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie dz. nr 445, 170/18, w obr. Kościuszki, gm. Osina Grzegorz Bundyra 2021-04-29 08:19:59
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK Rafał Wasyluk 2021-04-29 07:45:17
Emilian Pisarek - Sekretarz Gminy Osina Emilian Pisarek 2021-04-28 15:05:23
Aneta Kijowska-Gach - Skarbnik Gminy Osina Emilian Pisarek 2021-04-28 15:05:04
Krzysztof Górecki - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Osinie Emilian Pisarek 2021-04-28 15:04:37
Tatiana Olbert - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osinie Emilian Pisarek 2021-04-28 15:04:09
Anna Kaliczyńska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie Emilian Pisarek 2021-04-28 15:02:56
Oświadczenia pracowników UG Osina i kierowników jednostek Emilian Pisarek 2021-04-28 15:01:59
Oświadczenia radnych Rady Gminy Osina Emilian Pisarek 2021-04-28 15:01:45
Oświadczenia majątkowe za 2020 r. Emilian Pisarek 2021-04-28 15:01:34
Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Osina z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie. Emilian Pisarek 2021-04-27 10:33:49
INFORMACJE O ODPADACH KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OSINA Anna Lech-Mikołajczyk 2021-04-26 08:24:19
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2020. Anna Lech-Mikołajczyk 2021-04-26 08:20:50
Informacja o wyniku przetargu - dz. nr 286/3 - Kościuszki Bogusław Grodź 2021-04-22 10:30:47
Remont dróg transportu rolniczego na terenie Gminy Osina Joanna Miklas 2021-04-16 10:07:06
Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie - Organizacja pracy z rodziną, 2020 r. Emilian Pisarek 2021-04-15 09:09:51
Kontrole w 2020 r. Emilian Pisarek 2021-04-15 09:09:11
Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie - Organizacja pracy z rodziną, 2019 r. Emilian Pisarek 2021-04-15 09:08:56
Kontrole w 2019 r. Emilian Pisarek 2021-04-15 09:08:36
Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie - Organizacja pracy z rodziną, 2018 r. Emilian Pisarek 2021-04-15 09:07:52
Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie - Organizacja pracy z rodziną, 2017 r. Emilian Pisarek 2021-04-15 09:06:42
Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie - Organizacja pracy z rodziną, 2016 r. Emilian Pisarek 2021-04-15 09:06:00
Kontrole w 2016 r. Emilian Pisarek 2021-04-15 09:04:08
Wystąpienie pokontrolne RIO - kontrola doraźna gospodarki finansowaej Gminy Osina w zakresie rozliczeń finansowych JST z wykonawcą zadania "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Węgorzy w latach 2016-2018." Emilian Pisarek 2021-04-15 09:02:32
Protokół kontroli PPSSE, przystanki autobusowe Emilian Pisarek 2021-04-15 09:02:30
Protokół z kontroli przestrzegania zasad organizacji przacy przez Urząd Gminy w Osinie stanowiący podmiot w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne. Emilian Pisarek 2021-04-15 09:02:20
Wystąpienie pokontrolne RIO - kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Osina za lata 2013-2016, wybranych zagadnień za okres sprzed 2013 r. oraz występujących w roku 2017. Emilian Pisarek 2021-04-15 09:02:19
Występienie pokontrolne - wót - skargi i wnioski, CEIDG, zezwolenia na alkohol Emilian Pisarek 2021-04-15 09:02:17
Występienie pokontrolne - Rada Gminy - skargi i wnioski Emilian Pisarek 2021-04-15 09:02:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Osiny z dnia 14.04.2021 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci wodociągowej o śr. 90 PE w obrębie geodezyjnym Kościuszki, dz. nr 445, 170/18, gm. Osina Grzegorz Bundyra 2021-04-14 07:45:24
Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Osina z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych. Emilian Pisarek 2021-04-12 08:38:10
Odstrzał sanitarny dzików - Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 12/2021 z dn. 6 kwietnia 2021 r. Bogusław Grodź 2021-04-07 13:30:36
01 Petycja - Podwórko Nivea Emilian Pisarek 2021-04-06 09:41:17
Petycje skierowane do Wójta Gminy Osina Emilian Pisarek 2021-04-06 09:34:47
Petycje skierowane do Rady Gminy Osina Emilian Pisarek 2021-04-06 09:34:26
Dane kontaktowe koordynatora dostępności Agnieszka Walkarz 2021-04-01 14:54:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Osiny z dnia 31.03.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w obrębie geodezyjnym Kościuszki, dz. nr 489/14, 489/28 gm. Osina Grzegorz Bundyra 2021-03-31 13:19:50