Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Osina w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Szymon Pilipczuk 2021-09-22 13:42:33
Uchwała RIO Nr CLXXIII.358.2021 w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Osina za pierwsze półrocze 2021 roku Wioletta Pośpieszyńska 2021-09-20 12:09:23
Rehabilitacja lecznicza w ramach KRUS - informacja dla rolników. Bogusław Grodź 2021-09-16 12:53:58
Rehabilitacja lecznicza w ramach KRUS - informacja dla rolników. Bogusław Grodź 2021-09-16 12:38:38
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu - dot. zgłoszenia wodno prawnego Bogusław Grodź 2021-09-10 13:10:08
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu - dot. zgłoszenia wodno prawnego - dokument usunięty Bogusław Grodź 2021-09-10 13:09:35
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu - dot. zgłoszenia wodno prawnego - dokument usunięty Bogusław Grodź 2021-09-10 13:09:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie dz. nr: 432, 316-7 w obr. Kościuszki, gm. Osina Grzegorz Bundyra 2021-09-06 08:17:25
Emilian Pisarek 2021-09-01 13:25:00
Emilian Pisarek 2021-09-01 13:24:38
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Emilian Pisarek 2021-08-31 13:31:42
Zarządzenie 30a/2021 Wójta GMINY OSINA z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Osina na 2022 r. Emilian Pisarek 2021-08-31 10:51:31
Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta GMINY OSINA z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Osina na 2022 r. - dokument usunięty Emilian Pisarek 2021-08-31 10:50:34
Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta GMINY OSINA z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Osina na 2022 r. - dokument usunięty Emilian Pisarek 2021-08-31 10:50:23
Zarządzenie nr 30/2021 Wójta GMINY OSINA z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej Emilian Pisarek 2021-08-31 10:49:02
Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Osina z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie dodatku motywacyjnego oraz dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie. Emilian Pisarek 2021-08-31 10:41:28
Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta GMINY OSINA z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Osina na 2022 r. - dokument usunięty Emilian Pisarek 2021-08-31 10:34:00
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. Rafał Wasyluk 2021-08-30 14:17:07
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. - dokument usunięty Rafał Wasyluk 2021-08-30 08:57:30
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. Rafał Wasyluk 2021-08-30 08:56:29
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. - dokument usunięty Rafał Wasyluk 2021-08-30 08:54:05
Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Osina z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. nr 200/15 - obręb Osina). Bogusław Grodź 2021-08-17 12:36:49
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osina etap VII Piotr Piwko 2021-08-16 15:12:58
Wniosek Azbest 2021 Piotr Piwko 2021-08-16 15:11:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina dotyczące wydania decyzji Nr 4/2021o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40PE na terenie dz. nr 434/2, w obr. Kościuszki, gm. Osina Grzegorz Bundyra 2021-08-10 10:34:10
Emilian Pisarek 2021-08-05 09:16:53
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OSINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina dla obszaru inwestycyjnego na północ od miejscowości Kikorze Emilian Pisarek 2021-08-03 14:15:54
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - DROGI PUBLICZNE Joanna Miklas 2021-08-02 11:30:08
ZAJĘCIE PASA - DROGI WEWNĘTRZNE GMINY Joanna Miklas 2021-08-02 11:25:57
ZAJĘCIE PASA - DROGI WEWNĘTRZNE GMINY Joanna Miklas 2021-08-02 11:23:13
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OSINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina dla obszaru inwestycyjnego na północ od miejscowości Kikorze Emilian Pisarek 2021-07-29 12:21:41
- dokument usunięty Emilian Pisarek 2021-07-29 12:21:01
- dokument usunięty Emilian Pisarek 2021-07-29 12:20:49
Informacja dot. zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie stawu na terenie działki nr 102/10 w Kościuszkach Bogusław Grodź 2021-07-28 15:18:00
Zarządzenie Nr 31/2021Wójta Gminy Osina z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (dz. nr 200/21 - obręb Osina). Bogusław Grodź 2021-07-23 14:55:48
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OSINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina dla obszaru inwestycyjnego na północ od miejscowości Kikorze Grzegorz Bundyra 2021-07-22 08:49:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 22.07.2021 r. dotyczące zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE - obr. Kościuszki dz. nr 434/2 Grzegorz Bundyra 2021-07-22 08:28:54
Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Osina wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2021/2022 do/z: CZĘŚĆ 1 szkół w Goleniowie; CZĘŚĆ 2 szkół w Radowie Wielkim Emilian Pisarek 2021-07-20 14:06:24
Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Osina wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2021/2022 do/z: CZĘŚĆ 1 szkół w Goleniowie; CZĘŚĆ 2 szkół w Radowie Wielkim Emilian Pisarek 2021-07-20 14:05:52
Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Osina wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2021/2022 do/z: CZĘŚĆ 1 szkół w Goleniowie; CZĘŚĆ 2 szkół w Radowie Wielkim Emilian Pisarek 2021-07-20 14:05:46