Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Osinie Emilian Pisarek 2010-10-12 11:10:39
Postanowienie Nr DSZ-720-1/10 Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych Emilian Pisarek 2010-10-11 12:05:55
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 686 966,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Osina - na finansowanie inwestycji pn.: Przyłącza kanalizacyjne do kanalizacji Gminy Osina. Inżynier Kontraktu 2010-10-11 11:47:30
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 686 966,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Osina - na finansowanie inwestycji pn.: Przyłącza kanalizacyjne do kanalizacji Gminy Osina. Inżynier Kontraktu 2010-10-11 11:47:19
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 313 034,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Osina - na finansowanie inwestycji pn.: Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni ścieków w m. Osina - etap I Osina, Kikorze, Kościuszki. Inżynier Kontraktu 2010-10-11 11:46:43
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 313 034,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Osina - na finansowanie inwestycji pn.: Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni ścieków w m. Osina - etap I Osina, Kikorze, Kościuszki. Inżynier Kontraktu 2010-10-11 11:46:24
Postanowienie Nr DSZ-720-1/10 Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych Emilian Pisarek 2010-10-08 14:37:13
Komunikat - miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Emilian Pisarek 2010-09-28 14:54:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 28 września 2010 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Osinie Emilian Pisarek 2010-09-28 13:13:44
Zarządzenie Nr 266/2010 Wójta Gminy Osina z dnia 20 września 2010 r. o zmianie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Osina. Emilian Pisarek 2010-09-28 10:39:47
Zarządzenie Nr 266/2010 Wójta Gminy Osina z dnia 20 września 2010 r. o zmianie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Osina. Emilian Pisarek 2010-09-28 10:39:45
Kalendarz wyborczy Emilian Pisarek 2010-09-28 08:53:33
Budowa miejsca postojowego przy szlaku rowerowym "Równina Nowogardzka", działka nr 189/1, obręb Osina - II przetarg Emilian Pisarek 2010-09-27 15:24:24
Budowa miejsca postojowego przy szlaku rowerowym "Równina Nowogardzka", działka nr 56, obręb Bodzęcin - II przetarg Emilian Pisarek 2010-09-27 15:16:57
Budowa miejsca postojowego przy szlaku rowerowym "Równina Nowogardzka", działka nr 56, obręb Bodzęcin - II przetarg Emilian Pisarek 2010-09-27 15:12:24
Uchwała Nr XLI/ 237/10 RADY GMINY OSINA z dnia 18 września 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Osina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Emilian Pisarek 2010-09-23 10:58:39
Uchwała Nr XLI/236/2010 Rady Gminy Osina z dnia 18 września 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości pod przepompownie. Emilian Pisarek 2010-09-23 10:57:45
Uchwała Nr XL /234/2010 Rady Gminy Osina z dnia 09 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Emilian Pisarek 2010-09-23 10:56:19
Uchwała Nr XL /233/2010 Rady Gminy Osina z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy z tymi organizacjami. Emilian Pisarek 2010-09-23 10:54:15
UCHWAŁA Nr XL /232 /2010 Rady Gminy Osina z dnia 9 września 2010 roku o zmianie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Maszewo i Gminą Goleniów Emilian Pisarek 2010-09-23 10:52:21
Uchwała Nr XL/231/2010 Rady Gminy Osina z dnia 09 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok. Emilian Pisarek 2010-09-23 10:50:44
Zarządzenie Nr 264/2010 WÓJTA GMINY OSINA z dnia 13 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji ujawnionych składników majątkowych. Emilian Pisarek 2010-09-22 14:34:42
Zarządzenie Nr 266/2010 Wójta Gminy Osina z dnia 20 września 2010 r. o zmianie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Osina. Emilian Pisarek 2010-09-21 09:56:33
Zarządzenie Nr 266/2010 Wójta Gminy Osina z dnia 20 września 2010 r. o zmianie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Osina. Emilian Pisarek 2010-09-21 09:54:50
Wykonywanie prac polegających na sprzątaniu śniegu i błota pośniegowego z dróg oraz terenów gminnych znajdujących się na terenie Gminy Osina. Emilian Pisarek 2010-09-15 15:08:26
Zarządzenie Nr 260/2010 Wójta Gminy Osina z dnia 30 sierpnia 2010 r. sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników. Emilian Pisarek 2010-09-14 08:29:36
Ogłoszenie o przetargu - niruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym w Redle Bogusław Grodź 2010-09-13 13:02:17
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 313 034,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Osina - na finansowanie inwestycji pn.: Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni ścieków w m. Osina - etap I Osina, Kikorze, Kościuszki. Inżynier Kontraktu 2010-09-08 15:43:46
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 313 034,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Osina - na finansowanie inwestycji pn.: Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni ścieków w m. Osina - etap I Osina, Kikorze, Kościuszki. Inżynier Kontraktu 2010-09-08 15:43:06
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 686 966,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Osina - na finansowanie inwestycji pn.: Przyłącza kanalizacyjne do kanalizacji Gminy Osina. Inżynier Kontraktu 2010-09-08 15:42:25
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 686 966,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Osina - na finansowanie inwestycji pn.: Przyłącza kanalizacyjne do kanalizacji Gminy Osina. Inżynier Kontraktu 2010-09-08 15:41:48
Budowa miejsca postojowego przy szlaku rowerowym "Równina Nowogardzka", działka nr 56, obręb Bodzęcin Emilian Pisarek 2010-09-03 14:17:20
Budowa miejsca postojowego przy szlaku rowerowym "Równina Nowogardzka", działka nr 189/1, obręb Osina Emilian Pisarek 2010-09-03 14:16:38
Budowa miejsca postojowego przy szlaku rowerowym "Równina Nowogardzka", działka nr 189/1, obręb Osina Emilian Pisarek 2010-09-03 14:12:58
Budowa miejsca postojowego przy szlaku rowerowym "Równina Nowogardzka", działka nr 56, obręb Bodzęcin Tomasz Trykacz 2010-09-03 14:03:00
Budowa miejsca postojowego przy szlaku rowerowym "Równina Nowogardzka", działka nr 189/1, obręb Osina Tomasz Trykacz 2010-09-03 14:02:16
Budowa miejsca postojowego przy szlaku rowerowym "Równina Nowogardzka", działka nr 189/1, obręb Osina Tomasz Trykacz 2010-09-03 14:01:41
Budowa miejsca postojowego przy szlaku rowerowym "Równina Nowogardzka", działka nr 56, obręb Bodzęcin Tomasz Trykacz 2010-09-03 13:54:27
Budowa miejsca postojowego przy szlaku rowerowym "Równina Nowogardzka", działka nr 189/1, obręb Osina Tomasz Trykacz 2010-09-03 13:53:20
Świadczenie usług dowozu uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Osinie. Emilian Pisarek 2010-09-03 08:48:18