Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla firmy INDYK - REDŁO Sp. z o.o. Piotr Piwko 2011-04-19 12:55:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę linii energetycznej napowietrznej i kablowej nn 0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowegow na dz. 440/1 i 416 (drogi), obr.Kościuszki Izabela Żabicka 2011-04-06 12:41:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot.wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 137/3 Kolonia Kikorze Izabela Żabicka 2011-04-05 13:06:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie dzialki nr 137/3 Kolonia Kikorze - dokument usunięty Izabela Żabicka 2011-04-05 13:01:57
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie dzialki nr 137/3 Kolonia Kikorze - dokument usunięty Izabela Żabicka 2011-04-05 13:01:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie dzialki nr 137/3 Kolonia Kikorze - dokument usunięty Izabela Żabicka 2011-04-05 12:56:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie dzialki nr 137/3 Kolonia Kikorze - dokument usunięty Izabela Żabicka 2011-04-05 12:52:50
Uchwała Nr V/28/2011 z dnia 29 marca 2011 w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego w Osinie Irena Badowska 2011-04-04 13:58:06
Uchwała Nr V/28/2011 z dnia 29 marca 2011 w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego w Osinie Irena Badowska 2011-04-04 13:56:24
Uchwała Nr V/28/2011 z dnia 29 marca 2011 w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego w Osinie Irena Badowska 2011-04-04 13:55:19
Uchwała Nr V/28/2011 z dnia 29 marca 2011 w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego w Osinie Irena Badowska 2011-04-04 13:51:25
Uchwała Nr V/28/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego w Osinie - dokument usunięty Irena Badowska 2011-04-04 13:50:13
Uchwała Nr V/28/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego w Osinie - dokument usunięty Irena Badowska 2011-04-04 13:25:40
Uchwała Nr V/27/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych w Osinie Irena Badowska 2011-04-04 13:23:41
Uchwała Nr V/26/ 2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012 Irena Badowska 2011-04-04 13:21:35
Uchwała Nr V/25/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości w Osinie Irena Badowska 2011-04-04 13:16:45
Uchwała Nr V/24/2011z dnia 29 marca w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Irena Badowska 2011-04-04 13:04:26
Uchwała Nr v-23-2011 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Irena Badowska 2011-04-04 13:01:11
Uchwała Nr V-22-2011 w sprawie zmian w budżecie gminy Osina na 2011 rok Irena Badowska 2011-04-04 12:59:10
Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych?Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Emilian Pisarek 2011-03-31 15:41:39
Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych?Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dokument usunięty Emilian Pisarek 2011-03-31 15:41:19
Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych?Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dokument usunięty Emilian Pisarek 2011-03-31 15:40:10
Emilian Pisarek 2011-03-24 11:58:56
Wykaz sołtysów - dokument usunięty Emilian Pisarek 2011-03-22 12:36:50
Wykaz sołtysów - dokument usunięty Emilian Pisarek 2011-03-22 12:35:14
Emilian Pisarek 2011-03-22 11:14:18
Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Osina z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu stanowiących mienie Gminy Osina. Emilian Pisarek 2011-03-18 13:40:00
Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Osina z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu stanowiących mienie Gminy Osina. - dokument usunięty Emilian Pisarek 2011-03-18 13:39:15
Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Osina z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu stanowiących mienie Gminy Osina. - dokument usunięty Emilian Pisarek 2011-03-18 13:39:08
Uchwała Nr III/9/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2011 - 2024 Irena Badowska 2011-03-04 10:24:33
Uchwała Nr III/8/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2011 Irena Badowska 2011-03-04 10:20:11
Inspektor ds. funduszy zewnętrznych, promocji, turystyki i sportu - informacja o wynikach drugiego naboru Emilian Pisarek 2011-02-21 14:21:39
Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Osina z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Osina. Bogusław Grodź 2011-02-15 15:17:20
Uchwała Nr IV/21/2011 z dnia 2 lutego 2011 r w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Osina na rok 2011 Irena Badowska 2011-02-08 13:00:09
Uchwała Nr IV/20/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok Irena Badowska 2011-02-08 12:56:08
Uchwała Nr IV/19/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Osina do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Irena Badowska 2011-02-08 12:54:00
Uchwała Nr IV/18/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Osina do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R -XXI z siedzibą w Nowogardzie Irena Badowska 2011-02-08 12:52:04
Uchwała Nr IV/17/2011 z dnia 2 lutego 2011 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r. Irena Badowska 2011-02-08 12:31:30
Uchwała Nr IV/16/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2011 r. Irena Badowska 2011-02-08 12:29:54
Uchwała Nr IV/15/2011 z dnia 2 lutego 2011 r o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Irena Badowska 2011-02-08 12:28:18