Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Osina z dnia 1.03.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2022 Wójta Gminy Osina z dnia 11 lutego 2022 r w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu grantowego Gminy Osina na 2022 rok Emilian Pisarek 2022-03-02 08:02:04
Wszczęcie postępowania - pozwolenie wodnoprawne - Kościuszki dz. 316/11 Bogusław Grodź 2022-02-24 15:27:13
Oferta - zapotrzebowanie na grunty pod farmy fotowoltaiczne Bogusław Grodź 2022-02-21 08:20:10
XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Bogusław Grodź 2022-02-18 15:22:02
Zarządzenie Nr 5/2022 z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany stanowiącej mienie Gminy Osina (Redło dz. nr 163/1)) Bogusław Grodź 2022-02-17 12:38:44
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Kikorze o mocy do 25 MW realizowanej na działce o nr ew.: 77/6 obręb Kikorze, gmina Osina wraz z infrastrukturą techniczną, w tym magazynem energii. Krzysztof Zwoliński 2022-02-16 13:48:24
Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Osina z dnia 11.02.2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu grantowego Gminy Osina na 2022 rok Emilian Pisarek 2022-02-11 10:50:07
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 215 w obrębie Węgorza, gmina Osina Krzysztof Zwoliński 2022-02-09 07:42:04
ZARZĄDZENIE 61/2021 Wójta Gminy Osina z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Nr XXIII/182/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2022 rok. Emilian Pisarek 2022-02-08 07:41:52
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grzegorz Bundyra 2022-02-07 11:28:15
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Grzegorz Bundyra 2022-02-07 11:22:48
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Grzegorz Bundyra 2022-02-07 11:21:55
Planowanie przestrzenne Grzegorz Bundyra 2022-02-07 11:20:41
Planowanie przestrzenne Grzegorz Bundyra 2022-02-07 11:20:15
Planowanie przestrzenne - dokument usunięty Grzegorz Bundyra 2022-02-07 11:12:02
- dokument usunięty Grzegorz Bundyra 2022-02-07 11:11:55
Planowanie przestrzenne - dokument usunięty Grzegorz Bundyra 2022-02-07 11:11:17
Zarządzenie 69/2021 Wójta GMINY OSINA z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 63/2017 z dnia 31 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osinie jako jednostki obsługiwanej. Emilian Pisarek 2022-02-04 08:20:54
Zarządzenie 68/2021 Wójta GMINY OSINA z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 62/2017 z dnia 31 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont dla jednostki obsługiwanej Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie. Emilian Pisarek 2022-02-04 08:20:26
Zarządzenie 67/2021 Wójta GMINY OSINA z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 61/2017 z dnia 31 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont. Emilian Pisarek 2022-02-04 08:19:52
Zarządzenie 66/2021 Wójta GMINY OSINA z dnia 31 grudnia 2021 r w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzania inwentaryzacji na ostatni dzień każdego roku obrotowego dla jednostki obsługiwanej - Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie. Emilian Pisarek 2022-02-04 08:19:21
Zarządzenie 65/2021 Wójta GMINY OSINA z dnia 31 grudnia 2021 r w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzania inwentaryzacji na ostatni dzień każdego roku obrotowego dla Urzędu Gminy Osina. Emilian Pisarek 2022-02-04 08:18:49
Zarządzenie nr 64/2021 Wójta GMINY OSINA z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2022-02-04 08:18:19
Zarządzenie nr 63/2021 Wójta Gminy Osina z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. Emilian Pisarek 2022-02-04 08:17:32
ZARZĄDZENIE 60/2021 Wójta Gminy Osina z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Nr XXIII/180/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2021 rok. Emilian Pisarek 2022-02-04 08:16:36
ZARZĄDZENIE NR 59/2021 Wójta Gminy Osina z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie : informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Osina na 2022 r. Emilian Pisarek 2022-02-04 08:14:01
ZARZĄDZENIE NR 59/2021 Wójta Gminy Osina z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie : informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Osina na 2022 r. Emilian Pisarek 2022-02-04 08:13:27
Zarządzenie nr 58/2021 Wójta Gminy Osina z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. Emilian Pisarek 2022-02-04 08:05:55
Zarządzenie nr 57/2021 Wójta GMINY OSINA z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2022-02-04 08:03:43
Zarządzenie nr 56/2021 Wójta GMINY OSINA z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2022-02-04 08:02:05
Zarządzenie nr 55/2021 Wójta GMINY OSINA z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie: wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Emilian Pisarek 2022-02-04 08:00:14
ZARZĄDZENIE nr 46/2021 Wójta Gminy Osina z dnia 29 października 2021 r. w sprawie : wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. ?Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Redło wraz zagospodarowaniem terenu?. Emilian Pisarek 2022-02-04 07:58:58
ZARZĄDZENIE 43/2021 Wójta Gminy Osina z dnia 27 października 2021 r. w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Nr XXI/162/2021 z dnia 27 października 2021 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2021 rok. Emilian Pisarek 2022-02-04 07:57:06
Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Osina z dnia 30 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Osina. Emilian Pisarek 2022-02-03 13:41:52
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (dz. nr 353/5 - obręb Kościuszki) Bogusław Grodź 2022-02-02 14:56:08
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (dz. nr 489/9 - obręb Kościuszki) Bogusław Grodź 2022-02-02 14:55:14
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 24.01.2022 r. - wszczęcie postępowania administracyjnego (DROBIMEX - Węgorza dz. 25) Grzegorz Bundyra 2022-02-01 14:55:01
Zarządzenie Nr 3/2022 Wójta Gminy Osina z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do oddziałów przedszkolnych i klas I Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie na rok szkolny 2022/2023. Emilian Pisarek 2022-02-01 14:51:07
Zarządzenia wójta, 2022 r. Emilian Pisarek 2022-02-01 14:29:11
Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Osina z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Osina. Emilian Pisarek 2022-02-01 14:27:30