Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XXX/209/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osina. Wioletta Pośpieszyńska 2018-07-05 12:06:05
Uchwała Nr XXX/208/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Osina przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej. Wioletta Pośpieszyńska 2018-07-05 11:12:34
Uchwała Nr XXX/207/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Wioletta Pośpieszyńska 2018-07-05 11:11:14
Uchwała Nr XXX/206/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osina Wioletta Pośpieszyńska 2018-07-05 11:09:42
UCHWAŁA Nr XXX/205/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osina?. Wioletta Pośpieszyńska 2018-07-05 11:08:14
Uchwała Nr XXX/204/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice Wioletta Pośpieszyńska 2018-07-05 11:04:57
Uchwała Nr XXX/203/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2018-2024. Wioletta Pośpieszyńska 2018-07-05 10:57:08
Uchwała Nr XXX/202/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. Wioletta Pośpieszyńska 2018-07-05 10:52:06
Uchwała Nr XXX/201/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 r. Wioletta Pośpieszyńska 2018-07-05 10:49:41
UCHWAŁA Nr XXX/200/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2017 rok Wioletta Pośpieszyńska 2018-07-05 10:48:19
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-07-04 12:42:41
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-07-04 12:42:32
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-07-04 09:47:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 3 lipca 2018r. w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa o przyjęciu uchwałą Nr XXX/204/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice. Izabela Żabicka 2018-07-03 12:22:09
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2018r. zmieniającą decyzję nr 18/2016 z dnia 9 grudnia 2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów-Nowogard Izabela Żabicka 2018-07-02 14:19:52
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-07-02 10:42:08
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-07-02 10:42:01
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-28 11:32:59
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-28 11:32:55
SUSZA - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW Bogusław Grodź 2018-06-27 10:33:13
SUSZA - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW - dokument usunięty Bogusław Grodź 2018-06-27 10:28:28
SUSZA - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW - dokument usunięty Bogusław Grodź 2018-06-27 10:27:54
SUSZA - INFORMACJE DLA PODMAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ - dokument usunięty Bogusław Grodź 2018-06-27 10:21:45
- dokument usunięty Bogusław Grodź 2018-06-27 10:20:58
SUSZA - INFORMACJE DLA PODMAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ - dokument usunięty Bogusław Grodź 2018-06-27 10:18:19
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-06-26 11:51:29
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-06-26 11:51:22
ZARZĄDZENIE Nr 30/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie : wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie nauczania do potrzeb rynku pracy. Emilian Pisarek 2018-06-26 11:34:34
Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 1 września 2017 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5. - dokument usunięty Emilian Pisarek 2018-06-26 11:33:56
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-06-26 11:31:54
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-06-26 11:29:12
Uchwała Nr XXV.87.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2018 w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Osina na rok 2018 Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-25 10:42:23
Uchwała Nr XXV.86.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2018 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osina Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-25 10:39:55
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-25 09:41:04
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-25 09:40:57
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-25 09:40:39
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osina 29.06.2018 Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-22 12:19:57
SUSZA - wniosek o oszacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska Bogusław Grodź 2018-06-22 08:56:54
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-19 12:50:30
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice Joanna Miklas 2018-06-19 12:50:24