Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budżet na 2020 Rafał Wasyluk 2019-12-21 19:34:57
Decyzja w zakresie udzielenia zgody wodnoprawnej poprzez wydanie pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące gazociągu DN 1000... Baltic Pipe Bogusław Grodź 2019-12-20 14:21:21
Publiczne obwieszczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji - zgoda wodnoprawna na wykonanie urządzeń rozumianych jako odbudowa rowów będących w kolizji z projektowanym gazociągiem wraz z linią telemetryczną światłowodową....... Bogusław Grodź 2019-12-20 14:17:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV na terenie dz. nr 434/2 w obr. Kościuszki, gm. Osina Grzegorz Bundyra 2019-12-20 09:17:41
uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale w projekcie Uchwały budżetowej Gminy Osina na 2020 r Emilian Pisarek 2019-12-19 13:19:46
uchwała RIO w sprawie opinii o budżetu Gminy Osina na 2020 r Emilian Pisarek 2019-12-19 13:19:28
uchwała RIO w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Osina Emilian Pisarek 2019-12-19 13:19:08
Plan polowań zbiorowych - dewizowych (Nadodrzańskie Koło Łowieckie) Bogusław Grodź 2019-12-19 10:48:40
Wniosek o zmianę rocznego planu łowieckiego dla obwodu łow. nr 113 (Koło Łowieckie "Leśnik") Bogusław Grodź 2019-12-19 10:38:25
Wniosek o wydzierżawienie gruntów pod potrzeby OZE Bogusław Grodź 2019-12-19 08:41:46
Decyzja w zakresie udzielenia zgody wodnoprawnej poprzez wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń rozumianych jako odbudowa rowów oraz urządzeń drenarskich będących w kolizji z projektowanym gazociągiem - Baltic Pipe Bogusław Grodź 2019-12-19 08:14:58
Decyzja w zakresie udzielenia zgody wodnoprawnej poprzez wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń rozumianych jako odbudowa rowów oraz urządzeń drenarskich będących w kolizji z projektowanym gazociągiem - Baltic Pipe Bogusław Grodź 2019-12-19 08:13:56
Publiczne obwieszczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń (odbudowa rowów oraz urządzeń drenarskich) będących w kolizji z projektowanym gazociągiem (Baltic Pipe) Bogusław Grodź 2019-12-19 08:08:05
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie w 2020 r. Emilian Pisarek 2019-12-18 15:15:27
Uzasadnienie do projektu budżetu na 2020 r - dokument usunięty Emilian Pisarek 2019-12-17 14:28:33
UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY OSINA NA 2020 ROK Emilian Pisarek 2019-12-17 14:27:02
Projekt budżetu Gminy Osina na 2020 r. i projekt WPF Emilian Pisarek 2019-12-17 14:25:43
Projekt budżetu Gminy Osina na 2020 r. i projekt WPF Emilian Pisarek 2019-12-17 14:25:26
UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY OSINA NA 2020 ROK - dokument usunięty Emilian Pisarek 2019-12-17 14:23:05
UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY OSINA NA 2020 ROK - dokument usunięty Emilian Pisarek 2019-12-17 14:22:34
Budżet i WPF na 2020 Emilian Pisarek 2019-12-17 14:21:57
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie w 2020 r. Emilian Pisarek 2019-12-17 13:05:46
Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Osina z dn. 4.10.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej Bogusław Grodź 2019-12-17 10:29:45
Uzasadnienie do projektu budżetu na 2020 r - dokument usunięty Rafał Wasyluk 2019-12-17 09:48:01
Informacja o planowanych polowaniach zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego Nr 158 (KŁ Knieja) Bogusław Grodź 2019-12-17 09:41:16
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie w 2020 r. Emilian Pisarek 2019-12-16 08:37:15
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 80/2019 WÓJTA GMINY OSINA z dnia 09.12.2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji. Emilian Pisarek 2019-12-13 14:40:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie dz. nr 489/14, 489/15, 489/16 w obr. Kościuszki, gm. Osina Grzegorz Bundyra 2019-12-13 12:10:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina dotyczące wydania decyzji Nr 4/2019 z dnia 10.12.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110kV Maszewo-Nowogard na terenie dz. w obr. Węgorzyce i Redło, gm. Osina Grzegorz Bundyra 2019-12-10 15:23:08
Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Osina z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020. Emilian Pisarek 2019-12-10 12:50:46
Zarządzenie nr 75/2019 Wójta Gminy Osina z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT (split payment) w Gminie Osina i jej jednostkach organizacyjnych Emilian Pisarek 2019-12-10 08:09:46
Zarządzenie nr 67/2019 Wójta GMINY OSINA z dnia 04 października 2019 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2019-12-10 08:08:45
Zarządzenie nr 65/2019 Wójta GMINY OSINA z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2019-12-10 08:07:14
Zarządzenie nr 59/2019 Wójta GMINY OSINA z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi - biała lista podatników. Emilian Pisarek 2019-12-10 08:05:49
Zarządzenie nr 43/2019 Wójta GMINY OSINA z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2019-12-10 08:05:05
ZARZĄDZENIE 41/2019 Wójta Gminy Osina z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr VI/53/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2019 rok. Emilian Pisarek 2019-12-10 08:03:37
ZARZĄDZENIE NR 36/2019 WÓJTA GMINY OSINA Z dnia 24 maja 2019 r. W sprawie powołania Komisji i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych. Emilian Pisarek 2019-12-10 08:01:58
Zarządzenie Nr 63 /2019 Wójta Gminy Osina z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w Gminie Osina w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Emilian Pisarek 2019-12-06 10:56:02
ZARZĄDZENIE NR 55/2019 WÓTA GMINY OSINA z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany składu członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Osina. Emilian Pisarek 2019-12-06 10:22:27
Informacja o wyniku przetargu - dz. 200/34 obr. Osina Emilian Pisarek 2019-12-06 10:13:21