Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania zakładu do magazynowania karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych, na zakład produkcji karmy dla zwierząt, na terenie działek nr 204/2, 205/2, 206/2, 207/2, obręb Redostowo, gmina Osina - dokument usunięty Piotr Piwko 2020-10-19 10:51:10
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania zakładu do magazynowania karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych, na zakład produkcji karmy dla zwierząt, na terenie działek nr 204/2, 205/2, 206/2, 207/2, obręb Redostowo, gmina Osina - dokument usunięty Piotr Piwko 2020-10-19 10:49:09
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania zakładu do magazynowania karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych, na zakład produkcji karmy dla zwierząt, na terenie działek nr 204/2, 205/2, 206/2, 207/2, obręb Redostowo, gmina Osina - dokument usunięty Piotr Piwko 2020-10-16 07:47:33
Zarządzenie nr 63/2020 Wójta GMINY OSINA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego. Emilian Pisarek 2020-10-15 09:42:49
Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Osina z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Osina w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Emilian Pisarek 2020-10-12 14:42:10
KOLO ŁOWIECKIE " KNIEJA" PLAN POLOWAŃ - 2020 / 2021 Bogusław Grodź 2020-10-12 12:12:53
Emilian Pisarek 2020-10-12 11:05:37
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania zakładu do magazynowania karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych, na zakład produkcji karmy dla zwierząt, na terenie działek nr 204/2, 205/2, 206/2, 207/2, obręb Redostowo, gmina Osina - dokument usunięty Piotr Piwko 2020-10-09 13:27:52
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania zakładu do magazynowania karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych, na zakład produkcji karmy dla zwierząt, na terenie działek nr 204/2, 205/2, 206/2, 207/2, obręb Redostowo, gmina Osina - dokument usunięty Piotr Piwko 2020-10-09 13:27:17
Sprzątanie śniegu i bota pośniegowego z dróg oraz terenów gminnych znajdujacych się na terenie Gminy Osina Joanna Miklas 2020-10-09 10:16:17
Emilian Pisarek 2020-10-06 14:18:51
Emilian Pisarek 2020-10-06 14:17:57
Emilian Pisarek 2020-10-06 14:16:00
Zarządzenie Nr 61/2020 WÓTA GMINY OSINA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany składu członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Osina. Emilian Pisarek 2020-10-06 08:37:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina dotyczące wydania decyzji Nr 9/2020 z dnia 05.10.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej 110 PE wraz z hydrantami oraz budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ? 200 mm, na terenie dz. nr 206/3, 123, 144/2, 149/2, w obr. Kikorze, gm. Osina Grzegorz Bundyra 2020-10-05 10:33:06
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego orzaz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii Bogusław Grodź 2020-10-05 09:10:45
Koło Łowieckie "RYŚ" - plan polowań na sezon 2020/2021 Bogusław Grodź 2020-10-05 08:47:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63PE na terenie dz. nr 489/14 w obr. Kościuszki, gm. Osina Grzegorz Bundyra 2020-09-29 13:55:23
Dane kontaktowe koordynatora dostępności Emilian Pisarek 2020-09-29 09:31:24
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (zakładka menu) Emilian Pisarek 2020-09-29 09:27:42
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - zakładka menu usunięta Emilian Pisarek 2020-09-29 09:27:13
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (zakładka menu) Emilian Pisarek 2020-09-29 09:26:39
Koło Łowickie ŁOŚ - nowy adres do korespondencji oraz plan polowań na okres 2020-2021 Bogusław Grodź 2020-09-25 12:26:53
Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Osina z dnia 22 września 2020 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Osina w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Emilian Pisarek 2020-09-23 11:23:19
Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Osina z dnia 23 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie. Emilian Pisarek 2020-09-23 11:21:52
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Osina w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Emilian Pisarek 2020-09-21 11:12:54
Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Osina z dnia 4 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osina. Emilian Pisarek 2020-09-18 11:37:57
Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Osina z dnia 16 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osina Emilian Pisarek 2020-09-18 11:37:09
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Osina w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Emilian Pisarek 2020-09-18 10:43:35
Sprawozdanie wykonania budżetu za I półrocze 2020 Rafał Wasyluk 2020-09-15 08:41:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Osiny z dnia 15.09.2020 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej 110PE oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej 200 PVC w obrębie geodezyjnym Kikorze, dz. nr 206/3, 123, 144/2, 149/2, gm. Osina Grzegorz Bundyra 2020-09-15 08:33:34
Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych, promocji, turystyki i sportu - trzecie ogłoszenie o naborze Emilian Pisarek 2020-09-14 09:14:10
Informacja - zgłoszenie wodnoprawne (Kościuszki) Bogusław Grodź 2020-09-14 09:01:31
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Osina w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Emilian Pisarek 2020-09-14 08:42:52
Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta GMINY OSINA z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Osina na 2021 r. Emilian Pisarek 2020-09-14 08:28:11
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Osina w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Emilian Pisarek 2020-09-11 15:33:39
Oświadczenia majątkowe za 2013 r. Emilian Pisarek 2020-09-11 11:12:48
Oświadczenia radnych Rady Gminy Osina Emilian Pisarek 2020-09-11 11:12:21
Oświadczenia pracowników UG Osina i kierowników jednostek Emilian Pisarek 2020-09-11 11:12:19
Arkadiusz Witkowski - Przewodniczący Rady Gminy Emilian Pisarek 2020-09-11 11:12:03