Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XLI/236/2010 Rady Gminy Osina z dnia 18 września 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości pod przepompownie.


U C H W A Ł A Nr XLI/236/2010

Rady Gminy Osina

z dnia 18 września 2010 r.

w sprawie nabycia nieruchomości pod przepompownie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230) w związku z art. 20 pkt 2, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie od osób fizycznych gruntów pod przepompownie w związku z inwestycją pn.: Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni ścieków w m. Osina - etap I Osina, Kikorze, Kościuszki.

§ 2. Upoważnia się Wójta do wykonania opracowań geodezyjno - prawnych i projektowych oraz dokonywania podziałów nieruchomości dla niżej wymienionych działek ewidencyjnych:

- obręb Kikorze - dz. nr 206/2, 238/1, 238/3

- obręb Kościuszki - dz. nr 309/1, 489/4, 170/2,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 23-09-2010 10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 23-09-2010 10:57