Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXV/208/2010 Rady Gminy Osina z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok.


Uchwała Nr XXXV/208/2010

Rady Gminy Osina

z dnia 26 marca 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/188//2009 z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2010 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5 poz. 54 z dnia 21 stycznia 2010r) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2010 rok o kwotę 2 505 875,65 zł

- dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 2 674,00 zł

( Różne rozliczenia finansowe- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)

- dział 756 rozdział 75618 § 0690 o kwotę 2 000,00 zł

- dział 756 rozdział 75618 § 0690/1 o kwotę 15 000,00 zł

- dział 756 rozdział 75618 § 0920/1 o kwotę 100 000,00 zł

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z różnych opłat)

- dział 900 rozdział 90011 § 0970/1 o kwotę 2 386 201,65 zł

( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wpływy z różnych dochodów )

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2010 r o kwotę 2 505 875,65 zł

- dział 010 rozdział 01010 § 4300/1 o kwotę 39 064,75 zł

- dział 010 rozdział 01010 § 6050/1 o kwotę 2 315 000,00 zł

- dział 010 rozdział 01095 § 4210/1 o kwotę 20 000,00 zł

- dział 010 rozdział 01095 § 4300/1 o kwotę 10 000,00 zł

(Rolnictwo i łowiectwo ,infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi oraz pozostała działalność zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem 2 384 064,75 zł).

- dział 900 rozdział 90002 § 4300/1 o kwotę 20 000,00 zł

(Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-gospodarka odpadami -zakup usług pozostałych)

- dział 900 rozdział 90003 § 4300/1 o kwotę 10 000,00 zł

( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oczyszczanie miast i wsi - zakup usług pozostałych).

- dział 900 rozdział 90004 § 4210/1 o kwotę 5 000,00 zł

- dział 900 rozdział 90004 § 4110/1 o kwotę 2 160,00 zł

- dział 900 rozdział 90004 § 4120/1 o kwotę 400,00 zł

- dział 900 rozdział 90004 § 4170/1 o kwotę 13 440,00 zł

( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zakup materiałów i wyposażenia , składki na ubezpieczenie społeczne , składki na Fundusz Pracy ,wynagrodzenia bezosobowe ogółem 21 000,00 zł).

- dział 900 rozdział 90095 § 4210/1 o kwotę 5 000,00 zł

- dział 900 rozdział 90095 § 4300/1 o kwotę 6 000,00 zł

- dział 900 rozdział 90095 § 4210/1 o kwotę 7 136,90 zł

- dział 900 rozdział 90095 § 6060/1 o kwotę 23 000,00 zł

- dział 900 rozdział 90095 § 4300/1 o kwotę 25 000,00 zł

( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych oraz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem 66 136,90 zł).

- dział 754 rozdział 75406 § 3000 o kwotę 2 000,00 zł

( Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -Straż Graniczna -wpłaty jednostek na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej w Szczecinie- Goleniowie).

- dział 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę 2 674,00 zł

( Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe -zakup usług pozostałych)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 22-04-2010 14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 22-04-2010 14:38