Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVII/165/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.


Uchwała Nr XXVII/165/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 27 maja 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111,Nr 223, poz.1458) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/139/2008 z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2009 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 1 poz. 47) uchwala się ,co następuje:

§ 1.Zmniejsza się wydatki budżetowe Gminy w zakresie zadań własnych na 2009 r. o kwotę

2 000 000,00 zł.

- dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę 2 000 000,00 zł.,

( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się wydatki inwestycyjne ).

§ 2.Zmniejsza się niedobór budżetowy na 2009 rok o kwotę 2 000 000,00 zł., źródłem pokrycia niedoboru są środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 3. Ustala się rozchody budżetu na 2009 r w wysokości 4 964 849,03 zł.-§ 994 lokaty.

§.4.Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2009 dotyczący limitu wydatków Gminy Osina na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§.5.Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2009 dotyczący limitu wydatków Gminy Osina na projekty planowane do realizacji z poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2009 r „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ”dokonuje się następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

o kwotę 2 000 000,00 zł

- dział 900 rozdział 90011 § 6110 o kwotę 2 000 000,00 (dofinansowanie kanalizacji w gminie Osina).

§ 7. Ustala się stan środków obrotowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec roku 2009 w wysokości 2 167 237,93 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 17-06-2009 11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 17-06-2009 11:54