Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rada Gminy - dokument usunięty Rafał Wasyluk 2012-05-10 07:58:12
Rada Gminy - dokument usunięty Rafał Wasyluk 2012-05-10 07:58:05
Oświadczenia majątkowe za 2011 - dokument usunięty Rafał Wasyluk 2012-05-10 07:57:23
Budowa budynku gospodarczego do magazynowania sceny mobilnej i sprzętu do organizacji imprez plenerowych w miejscowości Osina. Tomasz Trykacz 2012-05-04 09:47:51
Zakup sceny mobilnej (zamontowanej na specjalistycznej przyczepie) wraz z oświetleniem scenicznym i sprzętem nagłośnieniowym. Tomasz Trykacz 2012-05-04 09:46:54
Zakup sceny mobilnej (zamontowanej na specjalistycznej przyczepie) wraz z oświetleniem scenicznym i sprzętem nagłośnieniowym. Tomasz Trykacz 2012-04-26 11:45:04
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Osina na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2015 Piotr Piwko 2012-04-26 11:07:01
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Osina na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2015 Piotr Piwko 2012-04-26 11:05:49
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Osina na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2015 Piotr Piwko 2012-04-26 11:05:08
Program ochrony środowiska - dokument usunięty Piotr Piwko 2012-04-26 11:02:23
Budowa budynku gospodarczego do magazynowania sceny mobilnej i sprzętu do organizacji imprez plenerowych w miejscowości Osina. Tomasz Trykacz 2012-04-24 10:37:12
Emilian Pisarek 2012-04-18 22:14:21
Uchwała Nr XV/87/2012 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej Irena Badowska 2012-04-11 08:39:12
Załacznik do uchwały Nr XV/86/2012 anek do Planu Odnowy Miejscowości Osina Irena Badowska 2012-04-11 08:37:29
Uchwała Nr XV/86/2012 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do " Planu Odnowy Miejscowości Osina na lata 2010 - 2017 " Irena Badowska 2012-04-11 08:35:55
Uchwała Nr XV/85/2012 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie Irena Badowska 2012-04-11 08:34:05
Uchwała Nr XV/84/2012 z dnia 26 marca 2012 r.w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 r. Irena Badowska 2012-04-11 08:32:04
Uchwała Nr XV/83/2012 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina Irena Badowska 2012-04-11 08:29:35
Uchwała Nr XV/82/2012 z dnia 26 marca 2012 r w sprawie zmiany uchwały III/92010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2011 -2024 Irena Badowska 2012-04-11 08:27:40
Uchwała Nr XV/81/2012 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 r. Irena Badowska 2012-04-11 08:23:26
Uchwała Nr XIV-75-2012 z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości położonej w Węgorzy Emilian Pisarek 2012-04-05 10:55:43
Emilian Pisarek 2012-04-04 09:26:44
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osina Emilian Pisarek 2012-04-03 08:26:17
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osina Emilian Pisarek 2012-04-03 08:24:39
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Emilian Pisarek 2012-04-02 10:15:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego w działkach nr 74/3, 74/1 i 74/6, obręb Kikorze, gmina Osina. Izabela Żabicka 2012-03-27 13:29:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego w działkach nr 74/3, 74/1 i 74/6, obręb Kikorze, gmina Osina. - dokument usunięty Izabela Żabicka 2012-03-27 13:28:52
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego w działkach nr 74/3, 74/1 i 74/6, obręb Kikorze, gmina Osina. - dokument usunięty Izabela Żabicka 2012-03-27 13:27:55
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego w działkach nr 74/3, 74/1 i 74/6, obręb Kikorze, gmina Osina. - dokument usunięty Izabela Żabicka 2012-03-27 13:27:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego w działkach nr 74/3, 74/1 i 74/6, obręb Kikorze, gmina Osina. - dokument usunięty Izabela Żabicka 2012-03-27 13:27:13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego w działkach nr 74/3, 74/1 i 74/6, obręb Kikorze, gmina Osina. - dokument usunięty Izabela Żabicka 2012-03-27 13:25:13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego w działkach nr 74/3, 74/1 i 74/6, obręb Kikorze, gmina Osina. - dokument usunięty Izabela Żabicka 2012-03-27 13:24:58
Uchwała Nr XIV-80-2012 z dnia 5 marca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Irena Badowska 2012-03-16 10:37:09
Uchwała Nr XIV-79-2012 z dnia 5 marca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok Irena Badowska 2012-03-16 10:35:14
Uchwała Nr XIV-78-2012 r. z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na " Najładniejszą wieś " i " Najestetycznejszą zagrodę wiejską " Irena Badowska 2012-03-16 10:33:35
Uchwała Nr XIV-77-2012 z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie do realizacji zadań gminy w zakresie pracy z rodziną Irena Badowska 2012-03-16 10:31:02
Uchwała Nr XIV-76-2012 z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie bezprzetargowego przedłużenia dzierżawy na okres pięciu lat nieruchomości położonych w Osinie Irena Badowska 2012-03-16 10:29:26
Uchwała Nr XIV-75-2012 z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości położonej w Węgorzy Irena Badowska 2012-03-16 10:27:45
Uchwała Nr XIV-74-2012 z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 rok Irena Badowska 2012-03-16 10:25:55
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 1/2012 z dnia 14.03.2012r., znak: PP.6733.1.2012 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej na działce nr 8/2, linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych w działkach nr 27/1, 25/1, 22, 6, 5/7, 5/19, 8/2, 9/2, 9/4, obręb Krzywice, gmina Osina. Izabela Żabicka 2012-03-14 10:57:37