Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVIII/111/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok.


Uchwała Nr XVIII/111/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 13 maja 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2. pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIV/77/2007 z dnia 05 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2008 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5, poz. 137) uchwala się ,co następuje:

§ 1.Zwiększa się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2008 r. o kwotę

67 611,00 zł.

- dział 600 rozdział 60016 § 4210 o kwotę 35 000,00zł.,

- dział 600 rozdział 60016 § 4300 o kwotę 15 000,00zł.

Transport i łączność - drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług - kwotę 50 000,00 zł.

- dział 750 rozdział 75095 § 2820 o kwotę 12 611,00 zł.,

Administracja publiczna -pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwotę 12 611,00 zł.

-dział 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę 5 000,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa - ochotnicze straże pożarne wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

§ 2.Zwiększa się niedobór budżetowy na 2008 rok o kwotę 67 611,00 zł., űródłem pokrycia niedoboru są środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Wasyluk 20-05-2008 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2008 11:19