Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

U C H W A Ł A Nr XVII/108/2008 w sprawie dzierżawy nieruchomości w Bodzęcinie.


U C H W A Ł A Nr XVII/108/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 21 kwietnia 2008 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości w Bodzęcinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się , co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej

budynkiem gospodarczym, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 55/33 o pow. 0.8634 ha

- obręb Bodzęcin z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr …………………2008

Rady Gminy Osina

z dnia ……………… 2008 r.

Gmina Osina dysponuje prawem własności nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 50/33 - obręb Bodzęcin,.

W/w nieruchomość w 1996 r. została przekazana Gminie przez Agencję Nieruchomości Rolnych OT Szczecin.

Stosownie do art. 24 , ust. 5a ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Agencja przed upływem 10 lat od dnia przekazania nieruchomości mogła żądać od nabywcy (Gminy) zwrotu wartości nieruchomości (pod warunkiem że nieruchomość ta była wykorzystywana na inne cele niż określone w ustawie). Od dnia przekazania nieruchomości upłynęło 10 lat. Zatem bez żadnych konsekwencji Rada Gminy może wyrazić zgodę na wydzierżawienie nieruchomości z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

Dyspozycja art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

stanowi , że w przypadku gdy w gminie nie określono zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej - wydzierżawienie musi być poprzedzone uchwałą Rady Gminy wyrażającą na to zgodę.

Inspektor

Bogusław Grodź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 24-04-2008 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Wasyluk 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 11:13