Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr II/ 6/2010 Rady Gminy Osina z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego w Osinie.


U C H W A Ł A Nr II/ 6/2010

Rady Gminy Osina

z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego w Osinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 20 pkt 2, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963 i Nr 155, poz. 1043) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie od Spółdzielni Mieszkaniowej w Osinie lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym nr 44, położonego na działce ewidencyjnej nr 350 - obręb Osina o pow. 0,0929 ha wraz z udziałem 5/100 w częściach wspólnych budynku i gruncie.

§ 2. Upoważnia się Wójta do wykonania wyceny lokalu mieszkalnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 29-12-2010 08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 29-12-2010 08:47