Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykonywanie prac polegających na sprzątaniu śniegu i błota pośniegowego z dróg oraz terenów gminnych znajdujących się na terenie Gminy Osina.


Osina, dnia 15 września 2010 r.

BIPP.2222-29/2010

Ogłoszenie o zamówieniu

 

1.   Zamawiający:

Gmina Osina

Osina 62

72-221 Osina

TEL. (0-91) 3911814

FAX (0-91) 3910390

e-mail: ug@osina.pl adres internetowy www.osina.pl

 

2.   Tryb zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.

 

3.   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac polegających na sprzątaniu śniegu i błota pośniegowego z dróg oraz terenów gminnych znajdujących się na terenie Gminy Osina.

Zamówienie jest podzielone na dwie części.

Część I obejmuje sprzątanie śniegu i błota pośniegowego z dróg oraz terenów gminnych znajdujących się na terenie w miejscowościach Osina, Redło, Węgorzyce, Przypólsko, Kałużna, Krzywice i Kikorze, wraz z koloniami.

Część II obejmuje sprzątanie śniegu i błota pośniegowego z dróg oraz terenów gminnych znajdujących się na terenie w miejscowościach Bodzęcin, Redostowo, Węgorza i Kościuszki, wraz z koloniami.

Prace wykonywane będą przy użyciu ciężkiego sprzętu typu pługi śnieżne, fadromy, ciągniki z pługiem itp.

4.   Sposób uzyskania przedmiaru i wzór oferty.

http://bip.osina.pl/strony/menu/22.dhtml

5.   Możliwość składania ofert częściowych lub ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części osobno lub na obie razem.

 

6.   Termin wykonania zamówienia

Umowa zawarta zostaje na okres od dnia jej zawarcia do dnia 30 kwietnia 2011 r.

7.   Opis warunków udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W szczególności wykonawca zobowiązany jest dysponować ciężkim sprzętem typu pługi śnieżne, fadromy, ciągniki z pługiem itp.

 

8.   Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

9.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający jako najbardziej istotne kryterium uznaje cenę (stawkę za godzinę pracy sprzętu), lecz oceniany też będzie rodzaj sprzętu oferowanego do wykonania zadania.

 

10. Miejsce i termin składania ofert

Oferty winny być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy Osina pok. nr 9 (parter), w terminie do dnia 28 września 2010 r., do godziny 9.00.

 

11. Termin i miejsce otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w sali nr 101 (1 piętro) Urzędu Gminy Osina w dniu
28 września 2010 r., o godzinie 9.15

12. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się Wykonawcami są:

  1. Tomasz Trykacz: tel. 913911814, fax 913910390,

  2. Emilian Pisarek: tel. 913910897, fax 913910390

w godzinach od 800 do 1500.

 

 

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Wzór umowy,

  2. Formularz oferty.

Wójt

Wiesław Tomkowski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 15-09-2010 15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 15-09-2010 15:08