Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIX / 226/2010 Rady Gminy Osina z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R ? XXI z siedzibą w Nowogardzie.


Uchwała Nr XXXIX / 226/2010

Rady Gminy Osina

z dnia 15 lipca 2010 roku

w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie.

Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Osina uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zmianę statutu Celowego Związku Gmin R - XXI w Nowogardzie w ten sposób, że § 5 otrzymuje brzmienie:

"1. Do celów i zadań Związku należy wspólne planowanie i wykonywanie zadań założonych w polityce ekologicznej na terytorium gmin będących uczestnikami Związku w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, mieszkańców tych gmin dotyczących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, obejmujących w szczególności zadania utrzymania czystości i porządku, urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązku służby publicznej z zakresu rozwiązywania problemu dotyczącego środowiska naturalnego.
2. Związek realizował będzie Plan Gospodarki Odpadami i w tym celu wybuduje Zakład Gospodarki Odpadami.

3.Związek może prowadzić Zakład Gospodarki Odpadami w formie organizacyjno - prawnej zakładu budżetowego albo spółki prawa handlowego ze 100% udziałem Celowego Związku Gmin R - XXI w Nowogardzie zwanych operatorem.

4. Eksploatacja składowiska Zakładu Gospodarki Odpadami będzie nieograniczona w czasie, a zasięgiem terytorialnym obejmować będzie tereny gmin  będących uczestnikami Związku.
5. Zakład Gospodarki Odpadami świadczyć będzie usługi o charakterze usług publicznych z zakresu gospodarki odpadami w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców gmin będących uczestnikami Związku w ramach zadania własnego tych gmin.

6. W celu zapewnienia zaspokajania tych wymogów, Zarząd Związku zawrze z każdą gminą będącą uczestnikiem Związku umowę o świadczenie usług publicznych zwaną umową wykonawczą, która regulować będzie szczegółowy zakres obowiązku świadczenia usług publicznych i zobowiązania Związku w zakresie gospodarki odpadami, warunki świadczenia tych usług oraz czas trwania tego obowiązku.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rober Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 05-08-2010 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-08-2010 11:25