Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVI/211/2010 Rady Gminy Osina z dnia 09 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok.


Uchwała Nr XXXVI/211/2010

Rady Gminy Osina

z dnia 09 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/188//2009 z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2010 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5 poz. 54 z dnia 21 stycznia 2010r) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień z jst na 2010 r o kwotę 49 751,00 zł, z tego :

- dział 853 rozdział 85395 § 2317 o kwotę 46 989,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 2319 o kwotę 2 762,00 zł,

(Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej-pozostała działalność - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst)

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień z jst na 2010 r o kwotę 49 751,00 zł, z tego :

- dział 853 rozdział 85395 § 4019 o kwotę 691,42 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4017 o kwotę 11 818,99 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4049 o kwotę 112,60 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4047 o kwotę 1 912,52 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4119 o kwotę 134,37zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4117 o kwotę 2 282,40 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4129 o kwotę 17,24 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4127 o kwotę 292,96 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4179 o kwotę 1 137,94zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4177 o kwotę 19 328,56 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4219 o kwotę 68,95 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4217 o kwotę 1 171,05 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4309 o kwotę 599,48 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4307 o kwotę 10 182,52 zł,

(Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej-pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, , składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy , wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 22-04-2010 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 22-04-2010 14:43