Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Osinie - ogłoszenie o naborze


Osina, dnia 20 marca 2008 r.

SG.1110-2/08

Wójt Gminy Osina

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

 1. Stanowisko -kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Osinie.

 2. Wymiar czasu pracy - 1/40 etatu.

 3. Kandydaci powinni spełniać:

  1. wymagania niezbędne:

   1. posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

   2. nie zostali skazani prawomocnie za przestępstwo umyślne,

   3. cieszą się nieposzlakowaną opinią,

   4. posiadają co najmniej dwuletni staż pracy:

    • na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.), lub

    • w służbie cywilnej, lub

    • w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub

    • w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub

    • na kierowniczych stanowiskach państwowych,

  2. posiadają wykształcenie wyższe (preferowane będą osoby posiadające wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub humanistyczne),

 4. wymagania dodatkowe:

  1. znajomość przepisów dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego,

  2. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,

  3. komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami,

  4. umiejętność biegłej obsługi komputera,

  5. dobra prezencja.

 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. przyjmowanie oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego, wydawanie decyzji oraz zaświadczeń z tym związanych,

  2. prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

  3. wydawanie odpisów i zaświadczeń w oparciu o księgi stanu cywilnego,

  4. wydawanie decyzji o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego aktów sporządzonych za granicą,

  5. wydawanie decyzji o sprostowaniu, ustaleniu treści, odtworzeniu i uzupełnieniu aktu stanu cywilnego,

  6. realizacja obowiązku statystycznego w przedmiocie powierzonych zadań,

  7. prowadzenie spraw i wydawanie decyzji z zakresu ustawy o zmianie imion i nazwisk

 • Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. życiorys - curriculum vitae,

  3. kserokopię dyplomów potwierdzających wykształcenie,

  4. kserokopię świadectw pracy,

  5. kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

  6. oryginał kwestionariusza osobowego,

  7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,

  8. oświadczenie o niekaralności,

  9. kserokopię posiadanych referencji,

  10. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych”.

 • Dokumenty przyjmowane będą do dnia 7 kwietnia 2008 r. w Urzędzie Gminy Osina, 72-221 Osina 62, w pokoju nr 9. Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.

 • Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osina.

 • Z kandydatami spełniającymi warunki formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 • Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć:

  1. oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, o których mowa w ustępie 5 punkt 3-5 i 9,

  2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,

  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

 • Nie złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 9, będzie skutkowało nie zawarciem umowy o pracę.

   

   

   

  Wójt

  Wiesław Tomkowski

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Rafał Wasyluk 03-04-2008 08:56
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilian Pisarek 03-04-2008
  Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 18-04-2008 15:31