Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Opłata od posiadania psa


Uchwała Nr XII/69/2007

Rady Gminy Osina

z dnia 29 października 2007 roku

w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów.

Na podstawie art. 18a oraz art. 19 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; Nr 220, poz.1601; Nr 225, poz.1635; Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828; Nr 251, poz. 1847) Rada Gminy w Osinie uchwala co następuje:

 1. Uchwała niniejsza:

 1. wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów,

 2. określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów,

 3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów,

 4. określa, inne niż określone w ustawie, zwolnienie przedmiotowe od opłaty za posiadanie psów.

 1. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 100 zł od każdego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

 2. Opłatę pobiera się w wysokości połowy stawki ustalonej w §2, jeżeli osoba posiadająca psa weszła w jego posiadanie po 30 czerwca roku podatkowego.

 3. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.

 4. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 5. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów, posiadanie psów które zostały trwale oznakowane przez wszczepienie elektronicznego miniaturowego nadajnika kodu (mikroczipu) z odpowiadającym mu numerem identyfikacyjnym oraz wpisane do ewidencji o której mowa w §7.

 6. Wójt prowadzi ewidencję podmiotów posiadających psy. Ewidencja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko posiadacza psa,

 2. liczbę posiadanych psów,

 3. datę wejścia w posiadanie lub utratę psa,

 4. kwotę opłaty za każdego psa,

 5. datę i kwotę dokonywanych opłat i odrębnie odsetek za zwłokę

 6. zwolnienia z opłaty.

 1. Pobór opłaty od posiadania psów na terenie gminy prowadzą Sołtysi i Urząd Gminy w odniesieniu do wszystkich mieszkańców w drodze inkasa na zasadach określonych odrębną uchwałą.

 2. Traci moc uchwała Nr II/10/2002 Rady Gminy Osina z dnia 06 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 90, poz. 1894 z 2002r.) oraz Uchwała Nr X/72/2003 Rady Gminy Osina z dnia 02 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 127, poz. 2442 z 2003r.).

 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Wasyluk 03-04-2008 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Wasyluk 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 19-05-2008 11:19