Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Stanowisko nie urzędnicze - robotnik gospodarczy


Osina, dnia 29 października 2009 r.

SG.1110-2/09

Wójt Gminy Osina

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

nie stanowiące stanowiska urzędniczego

 1. Stanowisko - robotnik gospodarczy

 2. Wymiar czasu pracy - 1/4 lub 1/3 etatu

 3. Kandydat powinien spełniać:

  1. wymagania niezbędne:

   1. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

   2. nie został skazany prawomocnie za przestępstwo umyślne,

   3. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

   4. wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,

   5. posiada uprawnienia do zajmowania się eksploatacją instalacji elektrycznych, instalacji cieplnych, kotłów wodnych i gazowych, tj.:

    • uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi kotłów wodnych do 100 st. C na paliwo płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,

    • uprawnienia do pracy na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i przyborów gazowych o ciśnieniu do 5 kPa oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń sterowania do tych urządzeń,

    • uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.

 4. wymagania dodatkowe:

  1. dyspozycyjność,

  2. dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność.

 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. dbanie o prawidłowe działanie urządzeń grzewczych, elektrycznych i sanitarno-kanalizacyjnych w Urzędzie Gminy Osina, Gminnej Bibliotece Publicznej oraz w świetlicach wiejskich,

  2. dbanie o prawidłowe oświetlenie uliczne na terenie Gminy Osina,

  3. dekorowanie urzędu i miejscowości Osina flagami z okazji świąt państwowych i innych uroczystości,

  4. wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych mebli biurowych w Urzędzie Gminy Osina i w Gminnej Bibliotece Publicznej.

  1. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

   1. list motywacyjny,

   2. życiorys - curriculum vitae,

   3. kserokopię dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,

   4. kserokopię świadectw pracy,

   5. kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, w szczególności świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych, instalacji cieplnych, kotłów wodnych i gazowych,

   6. kwestionariusz osobowy,

   7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,

   8. oświadczenie o niekaralności,

   9. kserokopię posiadanych referencji,

   10. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.

  2. Dokumenty przyjmowane będą do dnia 18 listopada 2009 r. w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina, w pokoju nr 9. Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.

  3. Z kandydatami spełniającymi warunki formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

  4. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć:

   1. oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, o których mowa w ustępie 5 punkt 3-5 i 9,

   2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,

   3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

  5. Nie złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 8, skutkować może nie zawarciem umowy o pracę.

  6. Urząd Gminy Osina zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na czas próbny, a następnie na czas określony i nie określony.

  Wójt

  Wiesław Tomkowski

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 30-10-2009 14:25
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-10-2009
  Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 20-11-2019 14:14