Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 186/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie Gminy Osina.

Zarządzenie Nr 186/2009

Wójta Gminy Osina

z dnia 27 lipca 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie Gminy Osina.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 104, poz. 708, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Do sprzedaży przeznacza się nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osina, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt

Wiesław Tomkowski


ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 186/2009

Wójta Gminy Osina z dn. 27 lipca 2009 r.

 

L.p.

Adres nieruchomości - nazwa obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

( m2 )

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Cena nieruchomo-ści

(zł)

Termin złożenia wniosku o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

(art.34 ust. 1 pkt 1 i 2 )

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

Redło

40

 

Nr Kw

45919

7833

Działka płaska, o kształcie nieforemnym , dojazd - drogą gruntową (ok. 100 m) do drogi powiatowej (asfalt); położona w odległości 1 km od zwartej zabudowy w Redle ; budynek wymaga remontu. Media : woda ze studni kopanej, energia doprowadzona do nieruchomości.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego; wg ewidencji gruntów : BR-V - 0.2931 ha; RV-0,2912 ha, ŁIV 0,1990

Sprzedaż - przetarg ustny nieograniczony

75 000.00

od 27.07.2009 do 7.09.2009

( 6 tygodni)

2

Węgorza

65

 

Nr Kw

27264

5767

Działka płaska, o kształcie foremnym , położona w granicach zwartej zabudowy w m. Węgorza, uzbrojona w instalację elektryczną, i wodną; w pasie drogowym przebiega instalacja gazowa i światłowodowa. Działka z dobrym dostępem i dojazdem - graniczy z utwardzoną drogą asfaltową.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego; wg studium - zabudowa mieszkaniowa (część) i uprawy rolne (część); wg ewidencji gruntów : BRIVa - 0.4255 ha i RIVa-0,1512 ha

Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego

20 281.00

od 27.07.2009 do 7.09.2009

( 6 tygodni)


  1. Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 27.07.2009 r. do 17.08.2009 r.

  2. Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 27-07-2009 14:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 27-07-2009 14:19