Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVII/166/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.


Uchwała Nr XXVII/166/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 27 maja 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111,Nr 223, poz.1458) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/139/2008 z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2009 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 1 poz. 47) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2009 rok o kwotę 19 287,00 zł

-dział 900 rozdział 90002 § 2440 o kwotę 19 287,00 zł,

(Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -gospodarka odpadami - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji technicznej oraz kosztorysu likwidacji mogilnika w Osinie” z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3 000,00 zł. oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 16 287,00 zł.).

§ 2.Zwiększa się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2009 r. o kwotę

41 287,00 zł.

- dział 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę 20 000,00 zł.,

( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- utrzymanie zieleni miast i wsi z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - wykaszanie terenów zielonych).

- dział 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę 19 287,00zł

(Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -gospodarka odpadami-zakup usług pozostałych- zadanie pn.„Sporządzenie dokumentacji technicznej oraz kosztorysu likwidacji mogilnika w Osinie”

- dział 852 rozdział 85295 § 2710 o kwotę 2 000,00 zł,

(Pomoc społeczna - pozostała działalność -dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- pomoc finansowa dla poszkodowanych w pożarze budynku socjalnego przy ulicy Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim).

§ 3.Zwiększa się niedobór budżetowy na 2009 rok o kwotę 22 000,00 zł., źródłem pokrycia niedoboru są środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu na 2009 r w wysokości 4 942 849,03 zł.-§ 994 lokaty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 17-06-2009 11:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 17-06-2009 11:56