Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXIII/144/2008 Rady Gminy Osina z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w Osinie.

U C H W A Ł A Nr XXIII/144/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 2 grudnia 2008 r.

w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w Osinie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 104, poz. 708, z 2007 r. Nr 69, poz. 468) uchwala się , co następuje:

 

 

§ 1. 1.Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 79,65 m2 w 12 rodzinnym budynku mieszkalnym nr 51, położonym na dz. nr 203/4 o pow. 1697 m2 w udziale 822/10000 w Osinie na rzecz najemców lokalu - małżonków Iwony i Romana Idziak.

2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy może nastąpić w przypadku, gdy najemca nie zalega z zapłatą czynszu.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Wójta bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego przy sprzedaży nieruchomości określonej w § 1, według następujących zasad:

  1. 60 % bonifikaty od ceny - dla nabywcy składającego wniosek o wykup nieruchomości;

  2. 24 % bonifikaty - dodatkowo dla nabywcy przy wykupie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, jeśli wniósł całą kwotę należną do zapłaty jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego;

§ 3.1. Nabywcę powinny obciążać koszty przygotowania udziału do sprzedaży (koszty wyceny nieruchomości, opracowań geodezyjnych, ogłoszenia do publicznej wiadomości, odpis z księgi wieczystej) oraz koszt sporządzenia umowy notarialnej i założenia księgi wieczystej.

2. Postanowienie ust. 1 ma zastosowanie również w przypadku rezygnacji

wnioskodawcy z nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 12-12-2008 08:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Irena Badowska 12-12-2008 08:34